Non-discriminatie op de werkplek

Discriminatie is ontegensprekelijk één van de oorzaken van de werkloosheid en de zwakke positie van bepaalde groepen werknemers in Brussel.

Wie zijn die gediscrimineerde werknemers?
Bepaalde groepen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd op de Brusselse arbeidsmarkt in vergelijking met hun kwantitatief belang in de maatschappij. Verschillende studies hebben aangetoond dat onze maatschappij geen gelijke rechten op werk garandeert en heel wat werkers die niet beantwoorden aan het standaardbeeld naar de werkloosheid of de onzekere arbeid verwijst. Dit bedoelen we met gediscrimineerde groepen”. Zij zijn te jong, te oud, te “exotisch”, te verschillend van de rest van het personeel, omdat ze vrouw zijn, gehandicapt of van een andere cultuur… Werkgevers zijn terughoudend om ze aan te werven omdat ze hen geen opleiding willen geven, omdat ze vrezen voor hun vermogen tot aanpassing, omdat ze bepaalde praktijken in het bedrijf niet in vraag willen stellen…
Hoe kunnen we concreet en doeltreffend reageren?
Onze vakbeweging, die verankerd is in de realiteit van de onze grootstad, streeft naar een krachtsverhouding in de onderneming die het mogelijk maakt om elke vorm van discriminatie te veroordelen, of die nu opzettelijk veroorzaakt is of door een gebrek aan slagvaardigheid. De kracht van het ABVV zijn de werknemers die zijn waarden van gelijkheid en solidariteit delen, en is eveneens de diversiteit van elke militant.

Als vakbond is het onze rol om permanent strijd te voeren tegen discriminatie opdat iedereen de mogelijkheid heeft om een geschikte job te vinden, waarin hij zijn plaats kan vinden en evolueren, ongeacht zijn “kenmerken”, afkomst, geslacht, seksuele voorkeuren, leeftijd… Want dit gevecht kan enkel leiden tot een verbetering van de arbeidsverhoudingen in de onderneming en iedereen het recht te geven op een plaats in de maatschappij, om eraan deel te nemen en erin erkend te worden.

De wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten streven ernaar om de discriminatie op de werkvloer te bestrijden. Maar soms hebben deze wettelijke instrumenten geen nut…

Daarom is het ABVV voorstander van diversiteitsplannen, een instrument waarmee wij vakbondsgewijs het diversiteitsbeleid van de ondernemingen en de openbare besturen kunnen omkaderen, maar vooral vermijden dat ze niet meer dan een alibi zijn.

De goede voornemens moeten de vorm aannemen van echte collectieve acties voor gelijkheid, diversiteit en solidariteit.

Dit is de rol van de afgevaardigden… Het is van primordiaal belang dat ze betrokken zijn bij de diversiteitsprojecten in het bedrijf opdat alle werknemers de strijd tegen discriminatie ondersteunen.

Er werd eveneens een intersyndicale website gemaakt. De afgevaardigden kunnen er bestaande wetten en conventies over diversiteit vinden maar eveneens tips, tools en meer informatie over de verschillende stappen om een diversiteitsplan op te stellen.

Onze steun nodig?

Twee gidsen van het Brussels ABVV ondersteunen de afgevaardigden in hun strijd tegen discriminatie op de werkvloer en tekenen de nieuwe vakbondsactielijnen uit die de diversiteitsplannen bieden.

Bovendien hebben de drie vakbonden, met steun van het Brussels Gewest, diversiteitsconsulenten aangesteld die als specifieke opdracht hebben om de werknemers te sensibiliseren en op te leiden voor de bestrijding van discriminatie op het werk, om advies te geven aan de afgevaardigden van de bedrijven die een diversiteitsplan willen opstellen en om positieve acties met de werknemers uit te werken.

Aarzel niet om een beroep te doen op hen!

 

Onze publicaties

 

Avec le soutien d’Actiris

Contact

Notre adresse FGTB Bruxelles Zwedenstraat 45
1060 Sint-Gillis
Mail
diversite.bruxelles@abvv.be
Paola PEEBLES
paola.peebles@abvv.be
Jeanne UWASE
jeanne.uwase@abvv.be