Opleidingen

De Vakbondsschool van Brussel bundelt alle Franstalige en Nederlandstalige activiteiten voor (permanente) vorming die de Centrale Culturelle Bruxelloise en de Nederlandstalige vormingsdienst van ABVV-Brussel organiseren.

De Vakbondsschool organiseert gratis toegankelijke culturele en politieke activiteiten, vakbondsvorming en, voor Franstalige werklozen, een dienst voor socioprofessionele inschakeling.

Doel is de Brusselse werkers de middelen voor inzicht en kennis te bieden die nodig zijn voor collectieve actie, voor individuele en collectieve emancipatie en voor een beter begrip van de omringende wereld.

Onze vormingen
De Vakbondsschool verzorgt (in nauwe samenwerking met de Studiedienst die helpt bij het ontwikkelen van de thema’s):

 • activiteiten voor vakbondsvorming;
 • vorming voor ervaren vakbondsafgevaardigden rond actuele sociale vraagstukken;
 • vorming tot syndicale deskundigheid: milieu, sociale stadsontwikkeling, strijd tegen extreemrechts;

 

Voor meer informatie:

Tel.: 02/213 16 10

E-mail: InfoEP@ccb.be

De Volksuniversiteit van Brussel
De Vakbondsschool werkt mee aan het project van de Volksuniversiteit waar ze haar activiteiten ontplooit voor de afgevaardigden en een ruimer publiek van ABVV-sympathisanten.

Met de steun van het ABVV organiseert de Volksuniversiteit cycli van grote conferenties die gratis en ’s avonds plaatsvinden en waarop actuele thema’s aan bod komen:

 • Arbeid in al zijn staten (2010-2011)
 • In de greep van het management (2011-2012)
 • Homo debitor, kroniek van de mens met schuldenlast (2012-2013);
 • Terug naar Karl Marx? (2013-2014).
Het universitair getuigschrift in Economische en sociale politiek
De Vakbondsschool werkt mee met de ULB aan het universitair getuigschrift in economische en sociale politiek.

Dit getuigschrift richt zich voornamelijk op wie actief is in de syndicale en sociale animatie.

Het doel van dit certificaat is om een politieke analyse te kunnen maken van maatschappelijke vraagstukken op multidisciplinaire wijze.

Na deze vorming ben je in staat om:

 • de economische, sociale, politieke en culturele uitdagingen van de moderne geschiedenis te analyseren (actualiteit);
 • de verschillende socio-economische perspectieven te begrijpen en ze toe te passen op maatschappijproblematieken;
 • de voornoemde problematieken over te brengen naar burger- en militante groepen;
 • progressief-politieke analyses te maken over politieke, economische, sociale en culturele problematieken.

 

Voor meer informatie:

Philippe SANTINI – 02/650.67.70 – philippe.santini@ulb.be