Je suis délégué / Militant à la FGTB Bruxelles Opleidingen

De Vakbondsschool van Brussel bundelt alle Franstalige en Nederlandstalige activiteiten voor (permanente) vorming die de Centrale Culturelle Bruxelloise en de Nederlandstalige vormingsdienst van ABVV-Brussel organiseren.

De Vakbondsschool organiseert gratis toegankelijke culturele en politieke activiteiten, vakbondsvorming en, voor Franstalige werklozen, een dienst voor socioprofessionele inschakeling.

Doel is de Brusselse werkers de middelen voor inzicht en kennis te bieden die nodig zijn voor collectieve actie, voor individuele en collectieve emancipatie en voor een beter begrip van de omringende wereld.

Onze vormingen
De Volksuniversiteit van Brussel
Het universitair getuigschrift in Economische en sociale politiek