ABVV Brussel

Zwedenstraat 45
1060 Sint-Gillis

DE 6 BEROEPSCENTRALES

De Algemene Centrale – ABVV (AC) vertegenwoordigt bedienden en arbeiders van heel wat uiteenlopende sectoren* zoals:
 
  • Industrie (hout, papier, cement, beton, keramiek, steenbakkerij, leder, glas, aardolie, scheikunde, grafische industrie, tabak, enz.)
  • Bouw
  • Diensten (dienstencheques, bewaking, uitzendarbeid, schoonmaak, conciërges, begrafenisondernemingen, kappers, schoonheidsverzorging en fitness, terugwinning van producten, verdelers van medicatie)
  • Textiel, kleding en textielonderhoud
  • Maatwerkbedrijven
  • Aanvullend Paritair Comité (PC 100)

* De AC is in de vermelde sectoren bevoegd voor de arbeiders/sters maar OOK voor de BEDIENDEN.

Website : www.accg-bxl-vlaamsbrabant.be

QR code voor rechtstreekse toegang :

Contactez la FGTB

Contact


Watteeustraat 2-6
1000 Brussel

Tel. : 02 512 79 78
Fax. : 02 512 56 46

ABVV Bedienden, Technici en Kaderleden van België (BBTK) groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privésector, de leerkrachten en het administratief personeel van het vrij onderwijs, de werknemers (arbeiders en bedienden) uit de boeksector, de grafische sector, de mediasector.

Contactez la FGTB

Contact


Rouppeplein 3
1000 Brussel

Tel. : 02 519 72 11

ABVV Openbare Diensten (ACOD) verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten: spoor, post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera’s, openbare radio en televisie, enz.).

Contactez la FGTB

Contact


Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

Tel. : 02 226 13 11

MWB groepeert de werknemers uit de metaalnijverheid, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, de auto-industrie (garages, carrosseriebouw, montage…), metaalverwerking, metaalhandelaars, enz.

Contactez la FGTB

Contact


Zwedenstraat 45 (4e verdieping)
1060 Brussel

Tel. : 02 543 75 11

ABVV Voeding – Horeca – Diensten (HORVAL) groepeert alle werkers en werksters uit de Voedingsindustrie en –handel, de werkers en werksters van de Horeca en de Diensten

Contactez la FGTB

Contact


Stalingradlaan 76
1000 Brussel

Tel. : 02 512 63 61
Fax. : 02 512 95 02

ABVV Transport (BTB) groepeert alle werknemers uit de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

Contactez la FGTB

Contact


Zwedenstraat 45 (2e verdieping)
1060 Brussel

Tel. : 02 511 87 68