Vormingen

De Brusselse Vakbondsschool bundelt alle Franstalige en Nederlandstalige activiteiten voor (permanente) vorming die de Centrale Culturelle Bruxelloise en de Nederlandstalige vormingsdienst van ABVV-Brussel organiseren.

De Vakbondsschool organiseert gratis toegankelijke culturele en politieke activiteiten, vakbondsvorming en, voor Franstalige werklozen, een dienst voor socioprofessionele inschakeling.

Doel is de Brusselse werkers de middelen voor inzicht en kennis te bieden die nodig zijn voor collectieve actie, voor individuele en collectieve emancipatie en voor een beter begrip van de omringende wereld.

 

Voor meer info:

secretariat.ep@fgtb.be
Tél. : 02/539 88 08

 

Onze vormingen
De Vakbondsschool verzorgt (in nauwe samenwerking met de Studiedienst die helpt bij het ontwikkelen van de thema’s):

 • Basisvorming voor de vakbondsafgevaardigden ;
 • Vorming voor ervaren vakbondsafgevaardigden rond actuele sociale vraagstukken:
 • Vorming tot syndicale deskundigheid : milieu (tweetalig), sociale ontwikkeling van de stad (FR) en strijd tegen extreemrechts (tweetalig);

 

Onze activiteiten voor socioprofessionele inschakeling
De Vakbondsschool verzorgt (in nauwe samenwerking met de Studiedienst die helpt bij het ontwikkelen van de thema’s) activiteiten voor socioprofessionele inschakeling:

 • begeleiden van werkers die de balans willen opmaken van hun sociale en professionele situatie, die hulp wensen bij hun zoektocht naar werk of die een opleiding willen volgen;
 • gratis opleidingen om de kennis bij te spijkeren;
 • in het kader van het plan voor begeleiding van werklozen: doorverwijzen van werkers die op zoek zijn naar een specifieke opleiding, naar de partners van het ABVV.

 

Voor meer info

Van maandag tot donderdag, van 9u tot 15u30 en op vrijdag van 9u tot 12u.

Tel. : 02/213 16 68

E-mail: infoisp@ccb.be

De Brusselse Volksuniversiteit
De Vakbondsschool werkt mee aan het project van de Volksuniversiteit waar ze haar activiteiten ontplooit voor de afgevaardigden en een ruimer publiek van ABVV-sympathisanten.

Met de steun van het ABVV organiseert de Volksuniversiteit cycli van grote conferenties die gratis en ’s avonds plaatsvinden en waarop actuele thema’s aan bod komen (FR):

 • Arbeid in al zijn staten (2010-2011);
 • In de greep van het management (2011-2012);
 • Homo debitor, kroniek van de mens met schuldenlast (2012-2013);
 • Terug naar Karl Marx? (2013-2014).
Het universitair getuigschrift in economische en sociale politiek
De Vakbondsschool werkt mee aan het universitair getuigschrift in economische en sociale politiek.

Dit getuigschrift richt zich voornamelijk op wie actief is in de syndicale en sociale animatie.

Het doel van dit getuigschrift is om een politieke analyse te kunnen maken van maatschappelijke vraagstukken op multidisciplinaire wijze.

Na deze vorming ben je in staat om:

 • de economische, sociale, politieke en culturele uitdagingen van de moderne geschiedenis te analyseren (actualiteit);
 • de verschillende socio-economische perspectieven te begrijpen en ze toe te passen op maatschappijproblematieken
 • de voornoemde problematieken over te brengen naar burger- en militante groepen
 • progressief-politieke analyses te maken over politieke, economische, sociale en culturele problematieken.

 

Voor meer info:

Philippe SANTINI – 02/650.67.70 – philippe.santini@ulb.be