Persberichten

TAXIS & UBER | Brussel is de enige echte prioriteit de bescherming van de werknemers

In het Brussels Parlement vormt zich een alternatieve meerderheid voor de goedkeuring van een ordonnantie waardoor het platform UberX zijn activiteiten kan verderzetten. ABVV-Brussel en zijn transportcentrale BTB keuren dit af. De prioriteit moet liggen bij de goedkeuring van het Taxiplan en het herstel van de sociale rechten van alle werknemers in deze sector.

Zoals alle grote Europese en wereldsteden worstelt het Brussels Gewest al enkele jaren met de multinational Uber, die zich in onze hoofdstad heeft gevestigd en zich verrijkt in het nadeel van sociale rechten en de werknemers.

Zoals gelukkig ook in andere landen het geval is geweest, heeft een moedige uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep Uber veroordeeld. Uber plooide al snel en sloot zijn online boekingsapplicatie af.… niet om de uitspraak van het hof na te komen, maar om druk uit te oefenen op Brusselse beleidsmakers!

Onder de druk en het gelobby van Uber kondigen sommige partijen nu aan dat zij een alternatieve meerderheid willen vormen om in het Brussels Parlement een ordonnantie te laten goedkeuren die UberX in staat stelt zijn activiteit te handhaven. Dergelijke manoeuvres, die volledig indruisen tegen de beslissing van het Brusselse Hof van Beroep, zijn niet alleen in strijd met het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten, maar zijn ook zeer schadelijk voor de werknemers van de sector en de verdediging van hun rechten.

Daarom verklaren ABVV-Brussel en zijn transportcentrale BTB zich solidair met de werknemers van de sector die vandaag betogen om deze situatie aan te klagen. Voor het ABVV is de prioriteit nu het het Taxiplan – dat reeds door de regering en dus de Brusselse meerderheid is goedgekeurd – verder te onderzoeken en te stemmen. Dit plan moet een beter kader bieden voor de activiteiten van de sector, of deze nu op traditionele wijze of via platforms worden verricht. Dit plan moet ook garanderen dat de Belgische en Brusselse regelgeving correct wordt toegepast door operatoren zoals Uber.

Het is immers dringend noodzakelijk de rampzalige gevolgen van de uberisering van de economie krachtig te bestrijden. Achter de schijn van de zogenaamde ‘deelplatforms’ gaat het enige doel van deze digi-tech reuzen schuil: meer winst maken en ondertussen statuten, rechten en sociale bescherming vernietigen.

Het is onaanvaardbaar dat er wordt toegeven aan de chantage van Uber. De enige echte politieke moed bestaat erin structurele maatregelen te nemen om de collectieve belangen te garanderen in het belang van alle werknemers, maar ook van de gebruikers van de sector.

UBT & ABVV Brussel

1 december 2021

Zijn alle Brusselaars gelijk op het vlak van tewerkstelling?

Gewestverkiezingen 2019 - ABVV-Brussel stelt de resultaten voor van de eerste Brusselse monitoring over ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn duidelijk: mensen van buitenlandse afkomst ondervinden meer moeilijkheden op de arbeidsmarkt en krijgen niet dezelfde loopbaanperspectieven als mensen van Belgische afkomst. ABVV-Brussel roept alle politieke, economische en sociale actoren op om van de strijd tegen ongelijkheid, zowel op als buiten de arbeidsmarkt, een prioriteit voor de volgende legislatuur te maken.

ABVV-Bruxelles start zijn campagne voor de gewestverkiezingen 2019

Met de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 voor de deur, start ABVV-Brussel een campagne op. Eén doelstelling: de werknemers weer centraal stellen in de politieke agenda. Drie prioriteiten: aan alle Brusselaars hun recht op de stad garanderen, van diversiteit de kracht van ons gewest maken en..... zorgen voor kwaliteitsvolle tewerksteling. De resultaten van de recente Brusselse barometer van de kwaliteit van het werk van het ABVV Brussel bevestigen dit: het is hoog tijd.

ABVV-Brussel staakt op 13 februari en voert actie voor eerlijke lonen en een waardig loopbaaneinde.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft opgeroepen tot een algemene staking op woensdag 13 februari. De reden hiervoor is dat de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord dat garant staat voor loonsverhoging en verbetering van de werkomstandigheden onmogelijk verdergezet kunnen worden. In Brussel leggen heel wat bedrijven en diensten het werk neer. Het ABVV van Brussel voert actie om de stakende werknemers te ondersteunen.

Mobilisatie op 14/12 : ‘Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen’

Het Brusselse ACV, ACLVB en ABVV mobiliseren a.s. vrijdag 14 december om 11u vóór de gebouwen van het VBO om de toenemende achteruitgang van de werkomstandigheden aan te klagen en de werkgevers voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen ontving een vraag tot ontmoeting waarop we onze eisen willen voorleggen en de stem van de werknemers laten horen. De actie kadert in een nationale actiedag en is het slotmoment van de ochtendacties die door werknemers uit verschillende sectoren in Brusselse ondernemingen werden gevoerd.

Werken tot 67 jaar? NOOIT!

Op 2 oktober 2018 om 10u organiseren ABVV-Brussel, ACV-Brussel en ACLVB-Brussel een grote regionale manifestatie, in gemeenschappelijk vakbondsfront, op het Albertinaplein te Brussel om onze pensioenrechten te verdedigen. Tevens zal een mensenketting worden gevormd die het parlement omsingelt en het ongenoegen en de boosheid van de werknemers, aan de vooravond van de verkiezingen, aan het adres van onze verkozenen zal overbrengen. Een delegatie zal Premier MICHEL en Kamervoorzitter BRACKE ontmoeten en onze eisen overhandigen. Er worden meer dan 10.000 manifestanten verwacht.

Pensionen : De vakbonden stellen hun 55-60-65-plan voor!

ACV Brussel, ABVV Brussel en ACLVB Brussel organiseren vrijdag 29 juni om 8 uur een actie voor het kabinet Bacquelaine. Ze stellen hun pensioenplan voor, gebaseerd op de realiteit die mensen op hun werk ervaren: het 55-60-65-plan.

Estelle Ceulemans ontvouwt haar ambities voor de volgende vier jaren

Op donderdag 7 juni 2018 heeft Estelle CEULEMANS, de nieuwe algemeen secretaris van de Brusselse intergewestelijke, de pers uitgenodigd voor een eerste interview. Doelstellingen: 1) haar motivatie toelichten om de functie van algemeen secretaris van ABVV-Brussel in te vullen en 2) de prioriteiten van ABVV-Brussel voor de komende vier jaren (2018-2022) voorstellen.

De arbeidsrechtbank geeft ABVV Horval gelijk tegenover regering Michel

Op dinsdag 15 mei 2018 heeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ABVV Horval in het gelijk gesteld. Het eindpunt van een verzoekschrift dat werd neergelegd op 3 mei 2017. Dit verzoekschrift beoogde de beslissing van de RVA om geen werkloosheidsuitkeringen uit te keren aan een werknemer die op economische werkloosheid werd gezet door zijn werkgever. Een beslissing ten gevolge van de toepassing van het koninklijk besluit van 11 september 2016 dat een wijziging inhoudt van de toegangsvoorwaarden tot de werkloosheidsuitkeringen voor de tijdelijk werkloze werknemers op basis van een gebrek aan werk wegens economische redenen. Een mooie vakbondsoverwinning voor het respect voor de werknemers en tegen het buitensporige en repressieve beleid van de regering van Charles Michel.

Estelle Ceulemans, nieuwe algemeen secretaris van ABVV-Brussel

Op woensdag 23 mei heeft het ABVV van Brussel tijdens zijn Statutair Congres Estelle Ceulemans verkozen als Algemeen Secretaris van de Brusselse interregionale van het ABVV. Zij volgt Philippe Van Muylder op die in functie was sinds 2003, en die niet om de hernieuwing van zijn mandaat heeft verzocht. De congresgangers hebben eveneens de krachtlijnen van ABVV-Brussel voor de volgende vier jaren goedgekeurd.

Op 1 mei 2018 verdedigen we luid en duidelijk de solidariteit !

Het ABVV van Brussel en de FSMB, de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, organiseren een groot feest voor de Dag van de Arbeid in Brussel. Het 1 meifeest vindt plaats op het Rouppeplein van 13u tot 20u. Er worden tussen de 5.000 en 10.000 personen verwacht. De doelstelling: samenkomen om de handhaving van de solidariteitsmechanismen te eisen.

Solidaire ruimte : “Hier aanvaarden we geen razzia’s. Halt aan de repressie tegen mensen zonder papieren”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV, MOC en CEPAG, de Coördinatie van mensen zonder papieren, het Steunplatform van mensen zonder papieren en de vzw Globe Aroma nodigen u nu vrijdag 2 maart 2018 om 10 u uit op een belangrijke ontmoeting met de pers in het gebouw van de vzw Globe Aroma, Moutstraat 26, 1000 Brussel. Voor deze gelegenheid zal er een spandoek aan de gevel van de vzw worden bevestigd met in witte letters op een zwarte achtergrond: “Solidaire ruimte. Hier aanvaarden we geen razzia’s. Halt aan de repressie tegen mensen zonder papieren”.

ABVV-Brussel steunt de werknemers van de openbare diensten in staking

Deze dinsdag 27 februari roept ACOD op tot staking in de openbare diensten. ABVV-Brussel is solidair met de stakers. Met deze intersectorale actie stellen we het pensioenbeleid van de federale regering aan de kaak, dat het einde van de loopbaan en het pensioen van het statutaire overheidspersoneel benadeelt. In Brussel worden er enkele stakingsposten georganiseerd.

Drie vakbonden bestrijden samen racisme op de Brusselse werkvloer

In het kader van de door Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets gesteunde campagne Racism, Game Over hebben de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV een bevraging gehouden onder hun afgevaardigden naar racisme op de Brusselse werkvloer.

Inschakelingscontract: ABVV-Brussel blijft waakzaam

Vanaf vandaag heeft elke jongere van minder dan 26,5 jaar die minstens 18 maanden ingeschreven is als werkzoekende en met niet meer dan 90 arbeidsdagen gedurende die periode, recht op een inschakelingscontract, gesubsidieerd door het Brussels Gewest. Ook al blijft waakzaamheid geboden wat betreft de concrete uitvoering van deze maatregel, toch is het ABVV-Brussel verheugd dat de gewestregering haar belofte is nagekomen.

ABVV Brussel – Bewustmakingscampagne van 13 tot 17 juni

ABVV-Brussel en de Brusselse vakcentrales leiden van maandag 13 juni tot vrijdag 17 juni bewustmakingscampagnes in de hoofdstad. Met deze acties worden de burgers en de werknemers ingelicht over de inzet van de lopende mobilisaties in ons land en in het Brussels gewest. Deze acties vinden plaats op drukbezochte plaatsen in de hoofdstad en op de Brusselse markten.