Onze publicaties

Brochure “diversiteit” – Cel Diversiteit ABVV Brussel

16 juni 2020

Brochure “racisme” – Cel Gelijkheid ABVV Brussel

16 juni 2020

Ongelijkheid en discriminatie in de schoonmaaksector in Brussel

1 oktober 2019

Brusselse barometer van Leven in de stad

1 juli 2019

De Studiedienst is de ‘politieke’ dienst van ABVV-Brussel en verricht studiewerk voor de beslissingsorganen van de vakbond.

De rol van de dienst is om alles wat op sociaal, economisch en beleidsvlak in het Gewest gebeurt te volgen en grondig te bestuderen, en om de vakbondsvertegenwoordigers bij te staan in de uitoefening van hun mandaat in de Brusselse instellingen. De medewerkers bereiden de politieke en technische vergaderingen van het ABVV voor: congressen, bureau- vergaderingen, comités, vakbondsraden, forums, thema- commissies en andere werkgroepen.

De Studiedienst verzorgt ook, in samenwerking met de Vakbondsschool, didactische documenten en politieke dossiers ten behoeve van de militanten:

  • Politieke dossiers
  • Didactische cahiers
  • Actualiteitsfiches

Alle publicaties van ABVV-Brussel kunnen gedownload worden via onderstaande linken.