icon-fgtb-bruxelles-medias

Onze publicaties

Réforme des loyers

Hervorming van de huurcontracten

13 september 2018
2017-01-19 - Migrants

Asiel / migratie : sociaal vraagstuk !

16 augustus 2018
Sans titre 3

Resoluties 2018-2022

21 juni 2018
Sans titre 2

ABVV-Verslag 2014-2018

21 juni 2018

De Studiedienst is de ‘politieke’ dienst van ABVV-Brussel en verricht studiewerk voor de beslissingsorganen van de vakbond.

De rol van de dienst is om alles wat op sociaal, economisch en beleidsvlak in het Gewest gebeurt te volgen en grondig te bestuderen, en om de vakbondsvertegenwoordigers bij te staan in de uitoefening van hun mandaat in de Brusselse instellingen. De medewerkers bereiden de politieke en technische vergaderingen van het ABVV voor: congressen, bureau- vergaderingen, comités, vakbondsraden, forums, thema- commissies en andere werkgroepen.

De Studiedienst verzorgt ook, in samenwerking met de Vakbondsschool, didactische documenten en politieke dossiers ten behoeve van de militanten:

  • Politieke dossiers
  • Didactische cahiers
  • Actualiteitsfiches

Alle publicaties van ABVV-Brussel kunnen gedownload worden via onderstaande linken.