Onze publicaties

Resolutie van de perspectieven 2022-2026

30 maart 2023

Publicatie van onze sociaal-economische barometer 2022 : “Brussel en de Gezondheidscrisis”

8 juli 2022

Brochure “diversiteit” – Cel Diversiteit ABVV Brussel

12 januari 2022

IJveren voor meer gendergelijkheid op de werkplek

15 september 2021

De Studiedienst is de ‘politieke’ dienst van ABVV-Brussel en verricht studiewerk voor de beslissingsorganen van de vakbond.

De rol van de dienst is om alles wat op sociaal, economisch en beleidsvlak in het Gewest gebeurt te volgen en grondig te bestuderen, en om de vakbondsvertegenwoordigers bij te staan in de uitoefening van hun mandaat in de Brusselse instellingen. De medewerkers bereiden de politieke en technische vergaderingen van het ABVV voor: congressen, bureau- vergaderingen, comités, vakbondsraden, forums, thema- commissies en andere werkgroepen.

De Studiedienst verzorgt ook, in samenwerking met de Vakbondsschool, didactische documenten en politieke dossiers ten behoeve van de militanten:

  • Politieke dossiers
  • Didactische cahiers
  • Actualiteitsfiches

Alle publicaties van ABVV-Brussel kunnen gedownload worden via onderstaande linken.