16 juni 2020

Brochure “diversiteit” – Cel Diversiteit ABVV Brussel

Brussel is kosmopolitisch, rijk en uiterst divers. Maar niet alle Brusselaars hebben in gelijke mate toegang tot de arbeidsmarkt. Deze ongelijkheid treft bepaalde categorieën van de bevolking meer dan andere. ABVV-Brussel verdedigt gelijkheid en solidariteit tussen alle werkneemsters en werknemers, ongeacht hun leeftijd, ge-slacht, afkomst, gezondheidstoestand, seksuele voorkeur,… Als vakbond bestrijden we vanzelfsprekend racistische, seksistische en homofobe vooroordelen en discriminerend gedrag. Ongelijkheid en discriminatie verdelen de arbeidswereld en ondermijnen de sociale strijd. De loonkloof tussen vrouwen en mannen, opgelegde deeltijdjobs, precaire arbeidsovereenkomsten, racisme… : de strijd tegen alle vormen van discriminatie en voor gelijkheid op het werk voor iedereen is een belang- rijke doelstelling. Dagelijks zetten duizenden ABVV-vakbondsafgevaardigden in de Brusselse bedrijven zich in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van iedereen. ABVV-Brussel ondersteunt hen in hun strijd voor gelijkheid in het personeelsbeleid, en stelt concrete actiepistes voor om in de bedrijven op te komen tegen discriminatie en voor meer gelijkheid op het werk.

Publicaties