Brugpensioen (SWT)

Vanaf 1 januari 2012 spreken we niet meer van brugpensioen, maar van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Als je bruggepensioneerde bent of als je wilt nagaan of je recht hebt op SWT dan staat onze SWT-adviseur ter beschikking.