15 september 2021

IJveren voor meer gendergelijkheid op de werkplek

Op de werkplek leiden genderstereotypen en -vooroordelen tot een ongelijke behandeling van werknemers en werkneemsters. Deze ongelijkheid is niet altijd duidelijk identificeerbaar, zodat vakbondsafgevaardigden de personeelsgegevens en de procedures van het personeelsbeleid aan een nauwkeurige analyse moeten onderwerpen om ze op het spoor te komen. Om de ongelijkheid bij te sturen en in het algemeen voor meer diversiteit op de werkplek te ijveren, moeten werknemersvertegenwoordigers gebruikmaken van diverse instrumenten (wetgeving, sociaal overleg, communicatie).

__________________________________

PEDAGOGISCHE TOOL: “IJveren voor meer gendergelijkheid op de
werkplek”