cta-travailleur-sans-emploi Dienst werkloosheid

De dienst werkloosheid van het ABVV van Brussel is jouw bemiddelaar bij de RVA.

Het ABVV-Brussel staat via zijn Dienst voor betaling van de werkloosheidsuitkeringen (DBW) in voor:

  • de samenstelling van je werkloosheidsdossier;
  • de betaling van je werkloosheidsuitkeringen;
  • de begeleiding voor de beschikbaarheidscontrole.

Om van onze diensten te genieten, moet je aangesloten zijn bij het ABVV, bij een van de Beroepscentrales van het ABVV, en in orde zijn met je bijdragen.

Inlichtingen over je dossier?