Conflict met de werkgever

De rol van de vakbondsvertegenwoordigers, die door het personeel worden verkozen, is om de werknemers collectief te verdedigen, maar ook individueel gedurende hun beroepsleven.

De vakbondsvertegenwoordigers kunnen dus in jouw voordeel optreden:

  • Je inlichten over je rechten en over de basisteksten van het arbeidsrecht (arbeidswet, collectieve arbeidsovereenkomsten, sectorale akkoorden, bedrijfsovereenkomsten…).
  • Je vertegenwoordigen in geval van proces, hun expertise aanbieden en hun advies geven tegenover de rechter;
  • Het proces inleiden en voeren in jouw plaats (slechts in bepaalde gevallen).

In geval van conflict met je werkgever, neem je contact op met de vakbondsafvaardiging van je bedrijf.

Als er geen vakbondsafvaardiging is in je bedrijf, neem dan contact op met de beroepscentrale van jouw sector.