Werkloosheid: rechten en plichten

Jouw verplichtingen als werkloze
Het recht op werkloosheidsuitkering is niet onbegrensd in de tijd.

Om deze uitkering te blijven ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Als werkzoekende ingeschreven zijn bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van je gewest (Forem, Actiris, Adg of Vdab);
  • In het bezit van een controlekaart zijn (beschikbaar bij je uitbetalingsinstantie);
  • Onvrijwillig werkloos zijn;
  • Geen werk hebben en geen loon ontvangen;
  • Beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt;
  • Arbeidsgeschikt zijn;
  • In België wonen.
Jouw rechten als werkloze
Als werkloze:

 • Je hebt recht op uitkeringen na je studies. Je moet bepaalde studies (secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertijd, enz.) beëindigd hebben en tussen de 18 en 30 jaar zijn. Je mag evenmin studies met volledig leerplan volgen en je moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen hebben.
 • Je hebt recht op uitkeringen na een onderbreking van de volledige werkloosheid. Je moet je weer inschrijven als werkzoekende ten laatste drie jaar na je laatst vergoede dag.
 • Je hebt recht op uitkeringen na een werk. Je moet een aantal dagen van betaalde arbeidsdagen bewijzen.

Voor meer informatie over je rechten en plichten, de toegang tot de werkloosheidsverzekering en de uitkeringen, kan je eveneens de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bezoeken: http://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid.