Oproepen

In geval van een oproep:

 • door de RVA in verband met:
 • een geschil
 • door Actiris in verband met:
 • de controle op de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • een geschil;

staat onze dienst klaar om je te informeren, raad te geven, je te verdedigen en om je te begeleiden bij de hoorzitting.

Onze kantoren zijn open:

  • Van maandag tot donderdag van 08u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30
  • Vrijdag van 08u30 tot 11u30
Enkele tips
Om recht te hebben op een uitkering moet je tijdens de volledige duur van je werkloosheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is “onvrijwillig werkloos” zijn: je mag geen passende baan weigeren die je wordt aangeboden, noch weigeren om een aangeboden opleiding te volgen.

Je moet ook beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen:

 • actief deelnemen aan de acties van begeleiding, opleiding, beroepservaring of inschakeling die jou door Actiris worden aangeboden.
 • actief zoeken naar werk, bijvoorbeeld:
   • regelmatig werkaanbiedingen bekijken en op voorgestelde aanbiedingen reageren;
   • spontaan solliciteren bij potentiële werkgevers;
   • je inschrijven bij rekruterings- of selectiebureaus of uitzendkantoren.

Om je te kunnen verdedigen bij een controle:

 • Bewaar je alle mogelijke bewijzen van je inspanningen om werk te zoeken;
 • Vraag je een bewijs van je ondernomen hebt (bijvoorbeeld een attest van de werkgever bij wie je je aanbiedt);
 • Reageer je steeds op alle brieven van Actiris of van de RVA.
 • Meer informatie op de website van Actiris.
Klein historisch overzicht
Sedert 2004 omvat de werkloosheidsreglementering een activeringsprocedure van het zoekgedrag naar werk en de controle op de actieve beschikbaarheid van de werklozen op de arbeidsmarkt.

Na afloop van een bepaalde werkloosheidsperiode worden de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen opgeroepen door de RVA. Die evalueert alle stappen die de werkloze in de loop van het jaar ondernomen heeft om werk te vinden. Indien de RVA oordeelt dat de inspanningen ontoereikend waren, is de werkloze verplicht om een contract te ondertekenen dat hij of zij systematisch moet volgen, zo niet wordt de uitkering verminderd of zelfs geschrapt…

In 2013 werd de werkloosheidsreglementering nog strenger: de controleprocedure op de beschikbaarheid werd uitgebreid tot jongeren die in afwachting zijn van hun werkloosheidsuitkering op basis van studies (beroepsinschakelingstijd). Hun recht op inschakelingsuitkering is gekoppeld aan twee positieve evaluaties door de RVA van de stappen om werk te vinden.

Daarom heeft ABVV-Brussel een specifieke dienst opgericht die als taak heeft om de werkloze leden te informeren over de procedure en over hun rechten en plichten, en om hen te helpen bij hun verdediging tijdens de hoorzitting bij de RVA.

Op 1 juli 2014 werd de controle op de beschikbaarheid geregionaliseerd. Nu is Actiris belast met de controleopdracht die vroeger door de RVA werd uitgevoerd.

Contact

Notre adresse FGTB Bruxelles Zwedenstraat 45
1060 Sint-Gillis
Mail
accompagnement-bxl@abvv.be
Tel
02/552 03 35