Administratieve stappen

Je hebt je studies beëindigd?
Gefeliciteerd!

De eerste stap bestaat erin je in te schrijven bij een van de drie officiële instellingen voor arbeidsbemiddeling: Actiris als jij in Brussel woont, Forem als jij in Wallonië woont of VDAB als je in Vlaanderen woont. Je kan je inschrijven via internet.

Heb je geen baan meer?
Als je je job kwijt bent dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de betalingsinstantie van jouw keuze (HVW of vakbond). Je moet je verplicht inschrijven bij Actiris, VDAB, FOREM of ADG (Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling) binnen de 8 kalenderdagen na het einde van je contract voordat je je uitkeringsaanvraag kan indienen.
Ben je in vooropzeg?
Als je in een periode van vooropzeg bent, kan je je eveneens inschrijven in een van de diensten voor arbeidsbemiddeling. Je inschrijving zal 3 maanden geldig blijven en kan vernieuwd worden door je weer in te schrijven tot het einde van je vooropzeg.

Aan het einde van je periode van vooropzeg, ga je naar je dienst voor arbeidsbemiddeling om je inschrijving te wijzigen. Let op, dit moet je binnen de 8 dagen na het einde van je contract doen.

Jouw recht op werkloosheidsuitkeringen
Opgelet, als je je werk verliest, heb je niet automatisch recht op werkloosheidsuitkeringen. Je moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De bevoegde instantie op dit gebied is de RVA. Aarzel niet om contact op te nemen om je in te lichten: www.rva.be!