Administratieve stappen bij het einde van de studies

Ben je schoolverlater of heb jij zonet je studies afgewerkt? Bravo!

De eerste stap bestaat erin je in te schrijven bij een van de drie officiële instellingen voor arbeidsbemiddeling: Actiris, als jij in Brussel woont, VDAB als je in Vlaanderen woont of Forem als jij in Wallonië woont. Je kan je inschrijven via Internet of in een van de Jobhuizen.

Inschrijven kan vanaf 1 juli als je minder dan 18 jaar bent, en vanaf 1 augustus als je meer dan 18 jaar bent. Het is belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven om te vermijden dat je tijd verliest en de datum van het einde van de beroepsinschakelingstijd (“wachttijd”) uitgesteld wordt.

Beroepsinschakelingstijd: wat is dat?

Een periode van een jaar die start op de dag van jouw inschrijving in een van de instanties voor arbeidsbemiddeling. Gedurende dit jaar zullen “facilitatoren” je helpen een actieplan op te stellen om werk te vinden of om jouw scholing aan te vullen met een opleiding. Tijdens die periode zal je twee maal worden opgeroepen om jouw methode van werk zoeken te evalueren. Deze periode eindigt pas wanneer je hierin slaagt. Om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen heb je dus twee positieve evaluaties vóór je 25ste verjaardag nodig!

Uitzonderingen op de oproepen :

  • je volgt een stage in het buitenland ;
  • je bereidt een activiteit als zelfstandige voor ;
  • je werkt als zelfstandige ;
  • je werkt als werknemer ;
  • je bent zwanger en in een periode van arbeidsverbod ;
  • je gaat het leger in ;
  • je woont samen met militair die in het buitenland gelegerd is.

Eens deze periode beëindigd en positief geëvalueerd, en indien jij minder dan 25 jaar bent en nog geen werk gevonden hebt, ontvang jij inschakelingsuitkeringen– vroeger “werkloosheid op basis van studies” genoemd – gedurende 3 jaar (behalve voor gezinshoofden en alleenwonenden).

Als je ingeschreven bent en net na jouw studies als student wilt werken: geen probleem, jij hebt dat recht tot 30 september van hetzelfde jaar.

En de gevolgen voor je kinderbijslag?
Tijdens je beroepsinschakelingstijd behoud jij je recht op kinderbijslag. Maar als je werkt (contract voor studenten of gewone arbeidsovereenkomst), riskeer je deze uitkeringen te verliezen indien :

 • In juli: indien je 240 arbeidsuren overschrijdt in het 3e kwartaal (juli, augustus en september)
 • Van augustus tot eind september:
  • Indien je 530,49€ bruto per maand overschrijdt, ongeacht de vorm van de arbeidsovereenkomst. Het kinderbijslagfonds controleert of jij 240 werkuren in het kwartaal niet overschrijdt (juli, augustus en september). Als dat het geval is, behoud jij je rechten.
  • Indien je 240u in het 3e kwartaal overschrijdt, controleert het kinderbijslagfonds of jij de 530,49€ bruto/maand niet overschrijdt. Als dat het geval is, behoud jij je rechten. !!! Als jij één van deze twee voorwaarden niet vervult, verlies je je recht op kinderbijslag voor het volledige trimester.