Beurzen en financiële ondersteuning

Elk jaar geven de Franse en Vlaamse Gemeenschap studiebeurzen. Het verlenen van deze financiële steun is een communautaire bevoegdheid – dus beheerd door een van beide Gemeenschappen naargelang de taal van het onderwijs.

Het Vlaamse onderwijs verleent beurzen vanaf het kleuteronderwijs tot het hoger en universitair onderwijs. Informatie en formulieren op:  http://onderwijs.vlaanderen.be/.

In de Franse Gemeenschap kan je vanaf het middelbaar onderwijs een beurs ontvangen. Hiervoor moet je een formulier vullen – te vinden op www.allocations-etudes.cfwb.be. Dit formulier moet ingevuld en opgestuurd worden voor 31 oktober van het schooljaar. Hetzelfde geldt voor het hoger onderwijs. Hiervoor is de termijn echter langer: het formulier kan (per e-mail of per aangetekende zending) tot 15 december van het academiejaar verzonden worden.

Noteer: elke school – lager, middelbaar en hoger (hogeschool en universiteit) beschikt over een eigen sociale dienst. Daar kan je een aanvraag tot financiële ondersteuning bespreken. Elke school heeft haar eigen manier van werken en subsidies. Jij zal dus zelf informatie moeten inwinnen. Maar jij kan steeds een beroep doen op onze hulp als je begeleiding nodig hebt.

Vergeet tot slot niet dat je je tot het OCMW kan wenden als deze ondersteuning onvoldoende is. Let op! Zodra jij je eerste verzoek tot opening van recht in de gemeente waar je woont indient, zal deze gemeente jouw dossier tijdens heel jouw schoolloopbaan beheren, behalve tijdens periodes van stopzetting.