Aanvraag attesten

Om te vermijden dat je je naar de werkloosheidsdienst moet begeven, kan je attesten via de website van de Dienst voor betaling van de werkloosheidsuitkeringen verkrijgen.

De volgende attesten zijn beschikbaar. Zij verschaffen je het vereiste document om je inkomsten te bewijzen tegenover een derde:

  • Inkomstenattesten (bankinstelling): om je inkomsten bij een bankinstelling te bewijzen voor een lening;
  • Aanvraag studiebeurs : om je inkomsten te bewijzen bij een onderwijsinstelling of voor de toekenning van een studiebeurs;
  • Sociale woning : om je inkomsten te bewijzen opdat de huisvestingsmaatschappij het bedrag van je huurprijs kan ramen;
  • Aanvraag pro deo-advocaat : om je inkomsten te bewijzen voor het verkrijgen van juridische hulp;
  • Vrijstelling van de gewestbelasting : om je inkomsten te bewijzen om vrijgesteld te worden van deze belasting;
  • Rechtvaardiging van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen : om je inkomsten te bewijzen;
  • Dossier gezinstoelagen : om je inkomsten te bewijzen bij een kinderbijslagfonds;
  • Afschriften van fiscale fiche : om je belastingaangifte aan te vullen.