Brugpensioen (SWT)

Sedert 1 januari 2012 spreken we niet meer over brugpensioen maar over SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Onze SWT-raadgever staat ter beschikking als je “bruggepensioneerde” bent of als je wilt nagaan of je recht hebt op SWT.