CPBW

Een comité voor preventie en bescherming op het werk moet in alle ondernemingen opgericht worden die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tellen. Het heeft als opdracht alle middelen te onderzoeken en voor te stellen om actief bij te dragen aan de bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Hiervoor brengt het comité adviezen uit en formuleert het voorstellen over het beleid voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan. Ten minste één keer per maand moet er vergaderd worden in het hoofdkantoor van de onderneming.

Voor meer informatie

  • neem contact op met je beroepscentrale:
  • Meer informatie over de samenstelling, de werking en de taken van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk over de website http://cpbw-ondernemingsraad.be