Oproepingen

In geval van een oproeping bij de RVA in het kader van:

  • de beschikbaarheidscontrole op de arbeidsmarkt;
  • een geschil,

staat onze dienst klaar om je te begeleiden en raad te geven.

Onze kantoren zijn open:

    • Van maandag tot donderdag van 08u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30;
    • Vrijdag van 08u30 tot 11u30.
Klein historisch overzicht
Sedert 2004 omvat de werkloosheidsreglementering een activeringsprocedure van het zoekgedrag naar werk en de controle op de actieve beschikbaarheid van de werklozen naar de arbeidsmarkt.

Na afloop van een bepaalde werkloosheidsperiode, worden de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen opgeroepen door de RVA die al de stappen die de werkloze ondernomen heeft om werk te vinden in de loop van het jaar dat aan dit onderhoud voorafgaat evalueert. Indien uit hun evaluatie blijkt dat de inspanningen ontoereikend waren, is de werkloze verplicht om een contract te ondertekenen dat hij of zij systematisch moet volgen, zo niet vermindert de uitkering of kan ze zelfs geschrapt worden…

In 2013 werd de werkloosheidsreglementering nog strenger: de controleprocedure op de beschikbaarheid werd uitgebreid tot de jongeren die in afwachting zijn van hun werkloosheidsuitkering op basis van studies (beroepsinschakelingstijd). Hun recht op deze inschakelingsuitkeringen is gekoppeld aan een positieve evaluatie door de RVA van de stappen die de jongeren ondernemen om werk te vinden.

Hiervoor heeft ABVV-Brussel een ad hoc dienst opgericht die bestaat uit begeleiders met als taak het werkloze lid te informeren over de procedure, om hem of haar uitleg te geven over rechten en plichten, om de verdediging tijdens de hoorzitting bij de RVA zo goed mogelijk voor te bereiden en om zijn/haar belangen te verdedigen.

Sinds 1 juli 2014 is de controle op de beschikbaarheid geregionaliseerd. Actiris is nu belast met de controle-opdracht die de RVA voorheen uitvoerde.

Contact

Notre adresse FGTB Bruxelles Zwedenstraat, 45
1060 Sint-Gillis
E-mail
accompagnement-bxl@abvv.be
Tel
02/552 03 72

Onze kantoren zijn open:

    • Van maandag tot donderdag van 08u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30;
    • Vrijdag van 08u30 tot 11u30.