Studentenjob

Je bent jong en je wilt wat zakgeld om financieel je eigen boontjes te doppen… Goed idee! Maar vergeet niet dat je rechten hebt!

Alle informatie is beschikbaar in onze folder : Magik folder studenten job 2017

Dat moet mijn contract te hebben?

Voor je begint te werken moet je een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” ondertekenen. Dit contract moet schriftelijk opgesteld zijn, voor bepaalde duur (maximumperiode: 12 maanden) en ondertekend door de werkgever en jezelf. De werkgever moet jou een kopij van dit contract overhandigen.

Het is belangrijk dat je dit contract goed leest voor je het ondertekent want je vindt er alle informatie in om je te verdedigen indien de werkgever het niet naleeft.

Daarom is het belangrijk dat je er het volgende in terugvindt:

    • Jouw persoonlijke gegevens (identiteit) en die van de werkgever.
    • De arbeidsperiodes: de begin- en einddatum, het aantal uren dat je werkt per dag of per week (jouw dienstregeling) en jouw pauzes.
    • De aard van jouw functie en de bedrijfstak. Dit maakt het mogelijk om jouw statuut (werknemer – arbeider) te bepalen, om na te gaan tot welk paritair comité je behoort en zo jouw loon te bepalen (dat eveneens varieert in functie van jouw leeftijd).
    • De plaats van uitvoering van jouw contract en de plaats waar je gehuisvest wordt door de werkgever – als dat het geval is.
    • Jouw loon (de berekeningsbasis of -wijze) en de betalingsdatum ervan.
Waarom lees de interne regels?
Wanneer je begint te werken, moet je verplicht vragen naar het HR – Huishoudelijk reglement – van de onderneming. Als jouw contract het HR niet naleeft (bv. jij hebt recht op maaltijdcheques maar de werkgever heeft dit niet gezegd/geschreven in jouw contract), dan kan jij je dit recht opeisen, ook al heb je je contract al ondertekend. Dit informeert je ook over jouw rechten bij ziekte, de feestdagen, de inhaaldagen, het nachtwerk of contractbreuk vóór de einddatum.

Je vindt eveneens bijkomende informatie in onze brochures (gratis online of op papier beschikbaar) of op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de tabs “StudentenarbeidenWegwijs in de studentenarbeid“.

Ben jij buitenlandse student?
Als jij een werknemer buitenlandse student bent, is de arbeidsregeling een beetje anders.

De buitenlandse studenten die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (behalve Zwitserland), en die toelating hebben om in België te verblijven, hebben een arbeidskaart C nodig om legaal te mogen werken.

Daarentegen heeft een buitenlandse student uit een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland dezelfde rechten en verplichtingen als een Belgische student, zelfs al leeft of studeert hij/zij buiten België.