20 maart 2019

Monitoring van de arbeidsongelijkheid

Deze Brusselse monitoring van de arbeidsongelijkheid vormt een aanvulling op de Brusselse barometer van de kwaliteit van het werk die ABVV-Brussel in december vorig jaar publiceerde.  We belichten allereerst de positie op de arbeidsmarkt van verscheidene groepen van buitenlandse origine in Brussel, zowel in de privé als in de overheidssector. Daarna buigen we ons over de factoren die deze situatie kunnen verklaren. Tot slot stellen we de eisen voor die ABVV-Brussel onderschrijft om de vastgestelde problemen aan te pakken.

Publicaties