20 februari 2018

De diversiteit van overtuigingen op de werkplek

Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel voor vakbondssecretarissen en vakbondsafgevaardigden die geconfronteerd worden met problematische situaties in verband met de diversiteit van overtuigingen.

De brochure wordt niet wijd verspreid, maar enkel gericht, wanneer een conflictsituatie op een werkplek de eenheid van de werknemers in het gedrang brengt.

Het is immers niet de bedoeling problemen te creëren daar waar op het eerste gezicht de arbeidsverhoudingen en het beheer van de diversiteit van overtuigingen op een harmonieuze wijze verlopen.

Deze brochure versterkt het werk van de diversiteitsconsulenten op wie de vakbondssecretarissen in alle situaties een beroep kunnen doen en die hen kunnen ondersteunen bij het oplossen van conflicten om de diversiteit te bevorderen en discriminatie op de werkplek te bestrijden.

2017-12-18 – Cahier – Diversité convictionnelle – NL