8 april 2021

De duurzame transitie in Brussel, circulair en eerlijk?

Niemand mag achterblijven in de koolstofvrije toekomst. Dit is
wat de vakbonden sinds het klimaatakkoord van Parijs eisen. Een industriële omwenteling komt eraan, met veel jobkansen maar ook uitdagingen. En in deze omwenteling speelt de vakbond een primordiale rol.

De klimaatverandering is een vakbondsthema !

De schade die klimaatverandering met zich meebrengt raakt aan de kern van de economie en de samenleving. Deze zal zich uiten in een daling van de werkgelegenheid en productiviteit, verslechterende werkomstandigheden door vervuiling en hittestress en risico’s voor de voedselveiligheid van de bevolking.

Daarnaast treft klimaatverandering de meest kwetsbare groepen in de samenleving het zwaarst en groeit de ongelijkheid op economisch en sociaal vlak.

Dus zowel voor werkgelegenheid en koopkracht, als het bredere progressieve maatschappelijk project, is de vakbond het aan zichzelf verplicht zich aan het klimaatbeleid te interesseren.

Publicaties