8 april 2021

[Actualiteitsfiche] Betaald educatief verlof : historiek en perspectief van een wet in volle evolutie

De wet op het betaald educatief verlof zoals we dat nu kennen, stamt uit 1985. Dit instrument, dat enerzijds de werknemer 1 toelaat om zijn werkplaats te verlaten, en tegelijk geheel of gedeeltelijk zijn loon te behouden teneinde een opleiding te volgen die hijzelf heeft gekozen, en anderzijds, aan de werkgever om deze niet-gepresteerde lonen terug te vorderen bij de overheid, is vrij uniek in Europa. Aan dit systeem werd
deze laatste jaren, door de federalisering van deze voorheen nationale bevoegdheid, heel wat veranderd.

Dit document geeft een overzicht van de historiek en de evolutie van het systeem, sedert het ontstaan ervan in de jaren 1960. De transfer van deze bevoegdheden naar de gewesten is eens te meer een gelegenheid om de wet te analyseren in het perspectief van de aanpassing aan de arbeidsmarkt.

Het is dus een gelegenheid om de essentiële elementen van deze wet die haar zo bijzonder maken, wat er op het spel staat en de essentiële krachtlijnen ervan te analyseren.

Publicaties