Florence Lepoivre

Algemeen secretaris van de Brusselse Intergewestelijke Geboren te Brussel op 25/02/1975, licentie in sociale en arbeidspsychologie Télécharger son CV
Télécharger photo(s)

Traject

 • 2024 | Algemeen Secretaris ABVV-Brussel
 • 2020 – 2024 | Kabinetschef Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 • 2019 – 2020 | Adjunct-directrice Instituut Emile Vandervelde
 • 2018 – 2019 | Directrice Vakbondsdienst in de Algemene Centrale van het ABVV
 • 2014 – 2017 | Raadgeefster Werk, Opleiding, Sociale Zekerheid, Pensioenen – Instituut Emile Vandervelde
 • 2008 – 2014 | Raadgeefster Werk, Sociale Zaken, Sociale Zekerheid van zelfstandigen en Pensioenen in het kabinet van de Vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, belast met Sociale integratie.
 • 2007 – 2008 | Raadgeefster – Diensthoofd P&O van de Algemene Directie Justitiehuizen – FOD Justitie
 • 2006 – 2007 | Raadgeefster in de bevoegdheden Werk, Sociale Zaken, Volksgezondheid – Kabinet van de Vice-eersteminister en de minister van Justitie

 

Mandaten

 • Lid van de AV van Solsoc
 • Lid van de raad van bestuur van PAC
 • Beheerscomité ACTIRIS
 • Beheerscomité Bruxelles-Formation
 • Raad van bestuur van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – BRUPARTNERS