9 november 2022
07h30-12h00
Boulevard Simón Bolivar, 34-36 - 1000 Bruxelles

Algemene staking op 9/11 – We bundelen onze krachten. Doe mee!

Beste kameraden,

De werkgevers, gesteund door de liberalen, hebben als ambitie om de loonstijgingen te blokkeren tot 0% in 2023-2024. Natuurlijk is dit zonder het ABVV!

Is het normaal om nog maar te denken aan zo’n beslissingen op een moment dat de energie- en gasrekeningen de pan uit rijzen, net zoals de prijs van andere basisgoederen?

Kameraden, waar is de solidariteit gebleven? De lonen blijven geblokkeerd, en nu valt rechts zelfs de automatische indexering van onze lonen aan, de enige maatregel waarmee we het hoofd boven water konden houden…

Wat kunnen we doen? De gas- en elektriciteitsprijzen bevriezen! Omdat we die niet meer kunnen betalen. Na twee jaar mobilisatie over koopkracht, blijven de werkgevers doof voor de eisen van de werknemers.

De door de regering aangekondigde begrotingsmaatregelen om de stijgende prijzen aan te pakken zijn niet genoeg en voorspellen weinig goeds voor de toekomst van de burgers. Dus schakelen we een versnelling hoger!

Onze eisen:

✊ De overwinsten belasten
✊ De energieprijzen blokkeren
✊ De lonen verhogen voor 2023-2024
✊ Weg met de loonnorm van 0% (Wet 96)
✊ De automatische indexering van onze lonen behouden

Na de actiedag van 20/10 gaan we nu over tot een algemene staking! 📢 ⚡

Doe met ons mee en steun onze actie tijdens deze zeer belangrijke mobilisatiedag.

Afspraak aan het stakingspiket van ABVV-Brussel op woensdag 9/11 vanaf 7.30 uur voor het hoofdkantoor van Engie, Simón Bolivarlaan 34-36 in 1000 Brussel.

Samen sterk! ✊ 🚩