20 oktober 2022
10:00
Schuman

[Voorbij] Actie “Zij de winst wij de pijn”.

Komende donderdag 20 oktober manifesteren ABVV-Brussel en ACV-Brussel samen aan de deuren van de Europese instellingen!

De prijzen rijzen de pan uit en de kosten van het levensonderhoud worden voor veel gezinnen onbetaalbaar.

De federale regering heeft tijdens het begrotingsconclaaf maatregelen genomen. Maar die zijn ontoereikend en tijdelijk, en maken geen einde aan de precariteit waarmee steeds meer werknemers en uitkeringsgerechtigden te maken krijgen. Deze maatregelen leiden tot een stijging van de overheidsschuld, waar de werknemers voor de zoveelste keer voor zullen opdraaien, wat hun welzijn rechtstreeks aantast.

Toegang tot energie kan niet langer worden beschouwd als een luxe, want het gaat om een essentieel gemeenschappelijk goed.

Door de liberalisering van de energiemarkt op te leggen, draagt de Europese Unie de hoofdverantwoordelijkheid voor de huidige situatie.

Het is immers de Europese Unie die dit essentiële aspect heeft overgeleverd aan onaanvaardbare speculatie en de deur heeft opengezet voor oorlogsprofiteurs.

De Europese instellingen moeten dringend actie ondernemen:

 

  • door prijzenplafonds op te leggen

 

  •  door de energiesector beter te reguleren

 

  • door de nodige maatregelen te nemen om de bevoorradingsbeveiliging voor iedereen te waarborgen

 

Op 20 en 21 oktober komt de Europese Raad samen. De werknemers en uitkeringstrekkers laten hun stem horen over deze grootschalige noodsituatie. Europa moet snel een einde maken aan de schandalige marktpraktijken en zich in de eerste plaats inzetten voor de noden van al zijn burgers!

Op 20 oktober organiseren het ABVV en het ACV een actie aan de deuren van de Europese instellingen met een soepbedeling. Ze moeten hoogdringend in actie schieten want het zou onaanvaardbaar zijn om de ellende van de jaren 1930 opnieuw te beleven.

 

Plaats: Wetstraat : kruispunt tussen de Blijde Inkomstlaan en Rond Punt Schuman

Uur: van 9.00 tot 12.00 u / Actiemoment tussen 10.00 en 11.00 u