Jongeren

Net zoals hun ‘oudere kameraden’ zetten ook heel wat jongeren zich in voor de syndicale strijd.

Studenten en jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd worden gratis lid van de ABVV-Jongeren. Na de inschakelingstijd sluiten ze zich aan bij de vakcentrale waar ze volgens hun studies of beroep bij horen en betalen daar een bijdrage. Ze blijven natuurlijk welkom op de activiteiten en acties die de Brusselse ABVV-Jongeren organiseren.

De jonge vakbondsmilitanten, de Working Class Heroes, willen net als de oudere generatie strijd voeren voor een sociale en rechtvaardige wereld en waardig werk. Maar ze willen dat ook in hun eigen stijl doen! Onze vakbond maakt de jonge afgevaardigden wegwijs in de vaak complexe regelgeving en procedures, helpt studenten bij conflicten tijdens hun vakantiejob. De jonge militanten vormen een hechte solidaire groep die regelmatig van zich laat horen en met hun aanstekelijk enthousiasme schwung geeft aan de manifestaties…

> Website Brusselse ABVV-jongeren

Doel van de groep ?
Onze vakbond biedt jongeren een plek van wederzijdse hulp en inspraak! De Working Class Heroes vind je op betogingen, internationale manifestaties (bijv. op het Europees Sociaal Forum), maar ook in je bedrijf, waar ze hetzelfde vakbondswerk doen als de oudere afgevaardigden/militanten.

Je kunt terecht bij de Brusselse ABVV-Jongeren:

  • met problemen tijdens je studentenjob of inlichtingen over studentenjobs, over alternerend leren, over studiebeurzen, over opleidingsstages, over de formaliteiten die je moet vervullen op het einde van je studies… Gewoon even bellen naar onze ABVV-Jongerendienst, of maak een afspraak;
  • voor gratis brochures over vakantiejobs, afstuderen, je rechten als stagiair/ deeltijds leren, jeugdvakantie. Onze ABVV-afgevaardigden delen deze brochures uit aan hun jonge collega’s en de jobstudenten in het bedrijf. Ze liggen ook ter beschikking in jeugdhuizen en jeugdorganisaties en worden verspreid op de zomerfestivals en tijdens de ABVV-Jongeren-Campus-tour langs de Brusselse universiteiten en hogescholen;
  • om verzet te organiseren. Veel jongeren willen vechten voor een betere en rechtvaardige wereld en willen hun rechten verdedigen, maar weten niet goed hoe/waar/wanneer er actie gevoerd wordt. Met mailings, via Facebook,…, proberen de ABVV-Jongeren zo veel mogelijk jongeren op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de vakbondswereld: campagnes en acties i.v.m. de arbeidsvoorwaarden bij studentenjobs, over uitzendwerk,… maar ook over globalisering, mensenrechten, uitsluiting, discriminatie, racisme,… ;
  • voor ondersteuning van studentengroeperingen (op de universiteit of in de hogeschool) die de leef-, leer- en arbeidsvoorwaarden van hun kameraden willen verbeteren.
Getuigenis
Twee jaar geleden besliste de directie van een bewakingsfirma de werkuren van mijn ploeg te veranderen, zonder ook maar de mening van de werkkrachten te vragen. Ik vond dat onduldbaar en heb dan ook het initiatief genomen al mijn collega’s een petitie te laten ondertekenen om deze toestand aan te klagen. Indertijd had ik geen vakbondsbescherming maar ik wilde absoluut iets doen. Ik heb die petitie aan de directie overhandigd met de steun van een afgevaardigde. Hij is het die me, na deze ‘spontane’ ervaring, voorgesteld heeft om bij het vakbondsteam te komen en zo ben ik met vakbondswerk begonnen. Ik ben een doorzetter, zo zit ik nu eenmaal in mekaar… Toen ik begon, wist ik niets af van wetgeving of van vakbondswerk. De coördinator heeft me dadelijk gerustgesteld en gezegd dat je het werk van afgevaardigde geleidelijk aan op het terrein leert. Hij heeft me van in het begin gemotiveerd, aangemoedigd en altijd bijgestaan. Dankzij hem heb ik veel geleerd.
Afgevaardigde zijn, dat is luisteren naar de werkers, horen wat hun problemen zijn. Dat maakt deel uit van het werk van afgevaardigde. Je moet contact houden en duidelijk communiceren, zowel als je antwoordt op vragen over wetgeving als wanneer je informatie geeft over acties die gepland zijn. Daar kruipt tijd in, maar het is belangrijk om zelf naar de werkers toe te gaan: dat doet hen plezier, ze voelen zich begrepen en weten dat we aan hun zijde staan.
Ik zou willen dat de jongeren beseffen dat we het werk dat wij vandaag doen, ook voor hen doen! We zijn geen ambetanteriken die alleen actie voeren om de mensen te hinderen. Vakbondswerk wordt dag in dag uit verricht … en strijd voeren doen we voor ons aller toekomst!” Jonathan.

Contact

Notre adresse FGTB Bruxelles Zwedenstraat 45
1060 Sint-Gillis
Miguel Schleck
Miguel.SCHELCK@fgtb.be