Onze publicaties

IJveren voor meer gendergelijkheid op de werkplek

15 september 2021

[Actualiteitsfiche] Betaald educatief verlof : historiek en perspectief van een wet in volle evolutie

8 april 2021

[ActualiteitFiche] Institutionele onderhandelingen : De inzet voor de Brusselse werknemers

8 april 2021

De duurzame transitie in Brussel, circulair en eerlijk?

8 april 2021

De Studiedienst is de ‘politieke’ dienst van ABVV-Brussel en verricht studiewerk voor de beslissingsorganen van de vakbond.

De rol van de dienst is om alles wat op sociaal, economisch en beleidsvlak in het Gewest gebeurt te volgen en grondig te bestuderen, en om de vakbondsvertegenwoordigers bij te staan in de uitoefening van hun mandaat in de Brusselse instellingen. De medewerkers bereiden de politieke en technische vergaderingen van het ABVV voor: congressen, bureau- vergaderingen, comités, vakbondsraden, forums, thema- commissies en andere werkgroepen.

De Studiedienst verzorgt ook, in samenwerking met de Vakbondsschool, didactische documenten en politieke dossiers ten behoeve van de militanten:

  • Politieke dossiers
  • Didactische cahiers
  • Actualiteitsfiches

Alle publicaties van ABVV-Brussel kunnen gedownload worden via onderstaande linken.