Onze waarden

Als socialistische vakbond verdedigt het ABVV een rechtvaardige en gelijke maatschappij. Sedert zijn oprichting meer dan een eeuw geleden, streven wij een hoofddoel na: een maatschappij ontwikkelen waar sociale rechtvaardigheid heerst.

Voor ons moet de politieke democratie aangevuld worden met een economische en sociale democratie. Hiervoor voeren wij actie vanuit onze eigen basis: de werknemers, de uitkeringsgerechtigden en de werklozen.

Wij willen de weg inslaan van een radicale hervorming van de maatschappij door te ijveren voor de uitvoering van de eisen van de werknemers. Onderhandelen wanneer mogelijk en strijden wanneer nodig! Als ABVV hebben wij onze plaats ingenomen in een systeem van sociaal overleg dat eigen is aan België, en wij spannen ons in voor het oprichten van een Europees sociaal model.