Milieu

Kyoto-groep

De KYOTO-groep verenigt een vijftiental ervaren afgevaardigden uit verschillende beroepssectoren. Zij komen uit de drie vakbonden en zijn overtuigd van de noodzaak om milieu-acties te voeren in hun bedrijf.

De groep is in de eerste plaats een interactieve denk- en actiegroep waar de afgevaardigden onderling informatie uitwisselen over de kansen en hinderpalen bij het opzetten van bedrijfsacties.

Doel van de groep ?

De groep vergadert eens per maand en:

  • nodigt regelmatig deskundigen uit om de kennis van de deelnemers uit te breiden, zowel op technisch als op strategisch gebied (beter inzicht in de overlegorganen als instrument voor meer aandacht voor milieu) – zo is de groep een plek van deskundigheid op meer dan een terrein,
  • gaat naar de werkplaatsen om instrumenten uit te testen (zoals bijvoorbeeld de ecofiches), om zich te informeren over de wijze waarop sommige bedrijven bewustmakingscampagnes hebben gevoerd of hun energiegebruik hebben verbeterd – het is dus ook een actiegroep.
  • vergroot de kans op een sterk vakbondsstandpunt in de bedrijven rond een onderwerp dat niet noodzakelijk prioritair is – in die zin zorgt de groep ook voor samenhang en ondersteuning.

De KYOTO-groep zorgt ervoor dat de vakbond onontbeerlijk is als het om milieuzorg binnen de onderneming gaat.

De groep KYOTO is een initiatief van BRISE – Brussels Intersyndicaal Netwerk voor Sensibilisering rond Milieu.

Getuigenis
“Mijn vakbondsengagement begon in 2003 toen ik afgevaardigde werd van de afdeling OCMW bij ACOD-LRB. In de loop der jaren werd ik me meer en meer bewust van de milieuproblemen, door wat ik las, door de media-aandacht en door de zichtbare gevolgen van de klimaatopwarming. Dit heeft me doen inzien dat onze industrie- en landbouwmethoden niet alleen het evenwicht in de ecosystemen aantasten, maar ook een weerslag heeft op het leven van de plaatselijke bevolking (verarming, honger, geen werk, vlucht uit hun streek, enz.). Ik vind dan ook een radicale ommezwaai van ons model nodig. Zelf heb ik ook mijn eigen consumptiegedrag veranderd en let ik beter op met afval, zowel thuis als op het werk. De vraag was hoe we die verandering concreet in gang kunnen zetten. Ik heb veel gehad aan mijn deelname aan de Kyotogroep. Enerzijds omdat we er informatie uitwisselen en ik er andere milieuproblemen ontdek waarvan ik het belang niet vermoedde, zoals in verband met elektromagnetische golven, de voeding in bedrijfsrestaurants, enz. En anderzijds reikt men er methoden aan en brengen de deelnemers aan de Kyotogroep terreinervaring in, zodat ik nieuwe paden kan uittesten, zowel voor de bewustmaking van de werkers als voor milieuvriendelijke aanpassingen die in mijn instelling kunnen worden doorgevoerd.” Réginald

Contact

Pour plus d’informations - Groupe « Kyoto »
Notre adresse FGTB Bruxelles Zwedenstraat 45
1060 Sint-Gillis
E-mail
infoEP@ccb.be