6 maart 2018

Heeft racisme sociale functies ?

Dit artikel is het laatste in een reeks van drie actualiteitsfiches over de strijd tegen racisme. De drie teksten analyseren racisme vanuit verschillende invalshoeken. Het eerste artikel behandelt de geschiedenis van racisme: heeft het altijd al bestaan (of is het een sociale constructie in een bepaalde context)? In het tweede artikel buigen we ons over de mechanismen van racisme en de “identiteitstoewijzing”. In dit artikel gaat het over de functies van racisme. Hoewel “mensenrassen” niet bestaan (dat is een menselijke uitvinding), bestaat racisme wél. Racisme is gebaseerd op een geloof: dat van het veronderstelde bestaan van zuivere rassen. Deze ideeën van zuiverheid, van “rassen”, zijn fout en gevaarlijk. Maar deze mythen zijn stevig verankerd in onze verbeelding. Hoe komt dat? Vervult racisme functies waardoor het alle deconstructies, alle veroordelingen overleeft en elke kritiek kan absorberen?

Publicaties