20 november 2017

CONTROLE OP ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK: WAT IS DAT?

In het Brussels gewest is het fundamentele probleem niet zozeer de zogenaamde “beschikbaarheid van werklozen”, maar wel het aantal beschikbare fatsoenlijke jobs voor de Brusselaars. In het licht van deze situatie is de federale maatregel van 2014 voor de “activering van het zoekgedrag naar werk van de werklozen” totaal ongepast en uiterst onrechtvaardig.

Daarom strijdt ABVV-Brussel voor de onmiddellijke opheffing van de procedure van de activering van het zoekgedrag.

Parallel ondersteunt ABVV-Brussel zijn leden met een dienst waar werklozen terecht kunnen voor meer uitleg over de procedure en over hun rechten en plichten, en geholpen worden bij de voorbereiding in geval van een oproeping (zie pagina 11).

Deze brochure stelt de dienst voor. U vindt hier:

  1. uitleg over wat “actief zoekgedrag” is
  2. welke stappen u moet zetten wanneer Actiris u oproept
  3. de begeleidingsdiensten van het ABVV van Brussel
  4. tips om uw dossier zo goed mogelijk voor te bereiden

Samen sterk!

Publicaties