19 maart 2021

Antiracisme versus klassenstrijd

Tal van studies en statistieken getuigen van de ernst en de omvang van het  probleem van discriminatie en racisme waar personen van buitenlandse oorsprong slachtoffer van zijn. Behalve de negatieve gevolgen voor de slachtoffers zelf is racisme een sociaal verschijnsel dat de hele maatschappij negatief aantast. Net als elders moeten ook in Brussel alle sociale actoren op de bres staan tegen dit fenomeen. Tal van organisaties doen.

Toch wordt de antiracismebeweging doorkruist door allerlei discussies en standpunten die tegenstellingen creëren. Racisme zaait verdeeldheid en het aanwijzen van de oorzaken van racisme verdeelt eveneens. Maar ook de keuze van instrumenten om racisme te bestrijden en om de gevolgen voor slachtoffers te helen kan verdeeldheid zaaien.

In deze tekst wijzen we op enkele valkuilen van de antiracisme- strijd en verduidelijken we enkele concepten om met deze valkuilen beter rekening te houden in onze acties.

Publicaties