21 maart 2019

Zijn alle Brusselaars gelijk op het vlak van tewerkstelling?

Gewestverkiezingen 2019 – ABVV-Brussel stelt de resultaten voor van de eerste Brusselse monitoring over ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn duidelijk: mensen van buitenlandse afkomst ondervinden meer moeilijkheden op de arbeidsmarkt en krijgen niet dezelfde loopbaanperspectieven als mensen van Belgische afkomst. ABVV-Brussel roept alle politieke, economische en sociale actoren op om van de strijd tegen ongelijkheid, zowel op als buiten de arbeidsmarkt, een prioriteit voor de volgende legislatuur te maken.