7 februari 2018

Wet Peeters, pensioenregeling,…: #NietInOnzeNaam!

Op 25 mei 2018 worden de werknemers al vier jaar geconfronteerd met de “regressieve” plannen van de federale regering: een rechtse coalitie met slechts één obsessie, de solidariteit ontrafelen.

De federale regering van na de verkiezingen van 25 mei 2014 liet -gezien haar nog nooit eerder vertoonde samenstelling van Liberalen (Open VLD en MR), Christendemocraten (CD&V) en Vlaamse nationalisten (N-VA) – weinig hoop voor het maatschappelijke project dat wij verdedigen.

Meer dan drie jaar na de start van deze regering moeten we vaststellen dat de snelheid waarmee de solidariteit ontrafeld wordt alleen maar overtroffen wordt door de brutaliteit van deze maatregelen tegen de werknemers: afbouw van het wettelijk pensioen, ter discussie stellen van de 38 uur, indexsprong voor de lonen en sociale uitkeringen, jacht op de werklozen, beperking van de toegang tot de inschakelingsuitkeringen, stigmatisering van sociale steuntrekkers via de controle op het verbruik van gas, water en elektriciteit van de werklozen, nieuwe belastingen op het verbruik (elektriciteit, diesel, enz.), verrassingscontroles bij werklozen thuis, verhoging met 45% van de kosten voor consultaties van bepaalde gespecialiseerde artsen,…

Deze lijst is niet volledig. Bij gebrek aan verzet kan deze lijst nog aangroeien tegen de zomer van 2019, vlak voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen.

Gemeenschappelijke noemer van al deze maatregelen? Zij maken het werk en het leven van de werknemers er enkel maar onzekerder op.

 Daarom moeten we ons meer dan ooit VERZETTEN.

Met deze campagne: #NietInOnzeNaam” – in februari in de Brusselse bedrijven – willen we alle werknemers bereiken en tonen dat onze organisatie zich verder verzet.

Hier is een link naar de Sociaal-economische Barometer 2017 van ABVV Federaal, die de grote verdienste heeft om de stijging van de precarisering waarover deze Brusselse campagne gaat, in cijfers te vatten.

 

Samen sterk!

 

FR : Affiche FISCALITE ; Affiche PENSION et Affiche LOI PEETERS

NL : Affiche FISCALITE ; Affiche PENSION et Affiche LOI PEETERS