2 oktober 2018
10u00
Albertinaplein, Brussel

Manifestatie : “Werken tot 67 jaar? NOOIT!”

Op 2 oktober 2018 om 10u organiseren ABVV-Brussel, ACV-Brussel en ACLVB-Brussel een grote regionale manifestatie, in gemeenschappelijk vakbondsfront, op het Albertinaplein te Brussel om onze pensioenrechten te verdedigen. Tevens zal een mensenketting worden gevormd die het parlement omsingelt en het ongenoegen en de boosheid van de werknemers, aan de vooravond van de verkiezingen, aan het adres van onze verkozenen zal overbrengen. Een delegatie zal Premier MICHEL en Kamervoorzitter BRACKE ontmoeten en onze eisen overhandigen. Er worden meer dan 10.000 manifestanten verwacht.

Na de succesvolle betoging van 16 mei 2018 waarin 70.000 manifestanten opstapten, blies de regering haar plan rond het pensioen met punten voorlopig af. Niettemin mobiliseren de vakbonden verder want de pensioenen worden nog steeds bedreigd:

 • De Jobsdeal die deze zomer door de federale regering werd gesloten, voorziet twee maatregelen die een regelrechte aanval zijn op de pensioenen:
  1. Uitstel van het tijdskrediet eindeloopbaan op 60 jaar i.p.v. 55 jaar
  2. Terugschroeven van het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) op 62 jaar na een loopbaan van 41 jaar
 • Sinds meerdere maanden miskent de regering de sociale dialoog en probeert ze haar visie over de zwaarte van het werk op te dringen: ongeacht de zwaarte van het beroep, voorziet men een aanzienlijke daling van het pensioenbedrag indien men vóór de wettelijke pensioenleeftijd stopt met werken. Het verlies kan oplopen tot 353€/maand voor de hoogste pensioenen.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn alle beroepen tot 67 jaar ZWARE beroepen!

In gemeenschappelijk vakbondsfront komen wij op voor:

 • Een wettelijk pensioen voor iedereen uiterlijk op 65 jaar. Werken tot 67 jaar is onhaalbaar.
 • Tijdskrediet eindeloopbaan op 55 jaar. Het recht om uit te blazen aan het einde van de loopbaan.
 • Een degelijk pensioen om waardig mee rond te komen. Gepensioneerd zijn zonder te verarmen.
 • Fatsoenlijk loopbaaneinde dat rekening houdt met de zwaarte van het beroep.
 • Gelijkheid man-vrouw m.b.t. de pensioenen. Vrouwen hebben recht op een waardig pensioen.
 • Het creëren van kwaliteitsvolle jobs voor de jongeren. Geef jongeren een job, voor de ouderen zit het erop. Wij roepen op om massaal aanwezig te zijn op 2 oktober om 10.00u │Albertinaplein – Brussel