20 september 2019
13:30
NoordStation Brussel

Wereldmobilisatie voor klimaat

Als lid van de Klimaatcoalitie voert het ABVV actie voor het klimaat!

Op vrijdag 20 september staken wereldwijd miljoenen jongeren en volwassenen samen voor het klimaat. We leggen het werk neer en komen op straat om onze politici eraan te herinneren dat de tijd dringt om de klimaatcrisis aan te pakken. Wij eisen veel meer ambitie op elk politiek niveau, en een klimaatbeleid dat eerlijk is voor iedereen.

Over de generaties heen slaan we de handen in elkaar: jongeren, volwassenen, grootouders. De Belgische klimaatbeweging staat sterker dan ooit! Deze klimaatstaking vormt het startschot voor een week vol actie in ons land, aan de vooravond van de belangrijke VN-klimaattop in New York.

Kom je steun betuigen samen met vrienden en collega’s! Afspraak op 20 september om 13u30 aan het station van Brussel Noord.

 

Wat vragen we?

Wij eisen een meer ambitieus klimaatbeleid op elk politiek niveau, dat eerlijk is voor iedereen.

Op Belgisch niveau :

  • Regeringsakkoorden die ambitieus en coherent zijn met het Akkoord van Parijs en een rechtvaardige transitie beogen

Op Europees niveau :

  • België moet aansluiten bij de meest ambitieuze landen om een herziening van de Europese klimaatdoelstellingen te verdedigen die het Akkoord van Parijs respecteert: 1) minimum -55% uitstoot aan broeikasgassen in 2030 (ten aanzien van 1990) en 2) klimaatneutraliteit ruim voor 2050.
  • Een climate finance pact dat een investeringsplan mogelijk maakt voor de komende 30 jaar, via de oprichting van een Europese klimaatbank en een Europese winstbelasting: https://www.pacte-climat.net