2 juni 2017

Welke toekomst voor uitgesloten werklozen?

In januari 2015 heeft de beperking van 3 jaar voor inschakelingsuitkeringen in Brussel geleid tot 3200 uitsluitingen van de werkloosheidsuitkering! Sinds deze datum produceert deze maatregel er elke maand een honderdtal meer…

 

Wat betreft de “activering” van het werkzoekgedrag heeft hij in onze regio 1750 uitsluitingen in 2014 en 955 in 2015 veroorzaakt. Dit waren de cijfers.

Maar afgezien van deze ijzingwekkende statistische balans, hoe worden deze uitsluitingen beleefd door de betrokkenen? En wat gebeurt er daarna met hen?

Om op deze vragen te antwoorden heeft Actiris, de Brusselse dienst voor werkgelegenheid, opdracht gegeven voor een onderzoek, waarvan de resultaten net gepubliceerd zijn.

 

In het algemeen (wat een verrassing!) wordt elke beslissing van uitsluiting ervaren als een onrechtvaardigheid, en des te meer, omdat de uitgeslotenen nauwelijk de kans hebben om een echte uitwisseling te hebben, om “hun verhaal te doen”, om hun situatie en hun gedrag te beargumenteren.

 

Uitsluitingen zijn altijd een breuk die veroorzaakt wordt door de instellingen. In de rest van het parcours en de ervaringen wordt deze breuk noch verminderd, noch hersteld, maar heeft ze integendeel de neiging, te vergroten.

Kortom, uitsluiting zorgt voor meer afstand tot arbeidsbegeleiding en dus … ook tot tewerkstelling. Het is een echte vicieuze cirkel.

Dit betekent dat de wrok van de uitgesloten groot is en zich zelfs uitstrekt tot alle instellingen die te maken hebben met de werkloosheid, met inbegrip van de begeleidingsdiensten en uitbetalingsinstellingen.

 

Het is niet mogelijk om zo’n veelomvattend onderzoek hier samen te vatten.

Maar één ding is zeker: het is nu aan de overheden (de federale en, in mindere, maar reële mate de regionale), de werkgelegenheidsdiensten, maar ook aan de begeleidende diensten en al degenen die verantwoordelijk zijn, in welke hoedanigheid dan ook, voor de vergoeding van werkzoekenden, om gevolgen te trekken uit dit onderzoek en er alles aan te doen om komaf te maken met een absurd en uiteindelijk verfoeilijk systeem…