travailler oui souffrir non
28 november 2019
17:30
Rue Joseph Coenraets 72 à 1060 Saint-Gilles

Weerwerk opbouwen tegenover gezondheidsrisico’s op het werk

Weerwerk opbouwen tegenover gezondheidsrisico’s op het werk

In 2018 waren meer dan 400000 werknemers (meer dan 10% van de beroepsbevolking in België) arbeidsongeschikt, d.w.z. langer dan een jaar. Dit aantal is hoger dan het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen! De voornaamste motieven voor arbeidsongeschiktheid zijn psychologische aandoeningen en SSA’s (spier- en skeletaandoeningen), pathologieën waarvan  algemeen erkend is dat ze gelinkt zijn aan stress, intens werkritme en betekenisverlies van arbeid.

In plaats van nieuwe vormen van management en werkorganisatie ter discussie te stellen, wordt het preventiebeleid vaak gereduceerd tot technieken om werknemers in te passen in de bestaande toestand. Er ontwikkelt zich een soort van welzijnsmarkt: workshops stressbeheer, burn-outcoaches, enzovoort.

Door zieke werknemers die “kraken”, die “uitgeput” zijn, “kwetsbaar” zijn, “te (weinig) betrokken” zich schuldig te laten voelen draagt dit beleid niet alleen bij tot de onderlinge verdeeldheid van de werknemers, maar ook tot het weghalen van de verantwoordelijkheid bij de werkgevers. De vele vormen die geweld op het werk kunnen aannemen worden ontkend.

Hoe kunnen we het collectieve karakter van deze gezondheidsproblemen zichtbaar maken? Hoe kunnen we de organisatorische aspecten ervan beïnvloeden? Hoe kunnen we de controle van de werknemers over de organisatie van het werk, over het tempo, maar ook over de zin en de kwaliteit van het werk weer opbouwen?

Deze debatavond wil het huidige beleid van preventie bevragen en tools aanreiken om opnieuw onze arbeidsomstandigheden en onze gezondheid collectief in handen te nemen.

Programma:

17u30: opening van de deuren en welkomstdrink

18u: OPEN MIC SLAM (vrij podium voor iedereen die zin heeft om een tekst of een slam te delen met het publiek)

19u: Debatavond met als gastsprekers:

  • Jilali Laaouej, raadgevend medisch deskundige van het ABVV: “Hoe de gezondheidsrisico’s op het werk zichtbaar maken?”
  • Catherine Mathy, Algemene Centrale: “Actor van verandering worden in uw bedrijf: een actie-onderzoek naar spier- en skeletaandoeningen in de schoonmaaksector”

Rachel Carton, vormingswerker bij de Vakbondsschool (CCB vzw): “Stress en ethisch lijden in de sector van de rusthuizen: welke instrumenten om werkcollectieven te versterken?”

Opgelet : De voertaal van deze activiteit is Frans