19 januari 2017

Voor een rechtvaardig migratiebeleid met gelijke rechten voor iedereen

ABVV, CEPAG, LINX +, CCB, met de steun van Vlaanderen verbeelding werkt en van de Fédération Wallonie Bruxelles organiseren van 23 tot 28 januari in het Maison du Peuple van Sint-Gillis, een reeks debatten in het kader van de fototentoonstelling “Bitter Oranges”.

Doel: de aandacht vestigen op de problematiek van arbeidsmigranten die door ons systeem onder de voet gelopen worden, en wiens uitbuiting uiteindelijk de rechten van alle werknemers in gevaar brengt. In België hebben 100.000 tot 150.000 migranten geen rechten omdat hun verblijf niet is erkend…

Het Onderzoekscentrum “Migratie en globalisering” van de Universiteit van Innsbruck maakte de tentoonstelling “Bitter Oranges“ dat het traject toont van Afrikaanse migranten die, nadat ze in Lampedusa aangemeerd zijn, voor ongeveer 20 € per dag sinaasappels en mandarijnen plukken in de boomgaarden van Calabria. De menselijkheid van deze werknemers, op gevoelige plaat vastgelegd door etnologen en de werknemers zelf, confronteert ons met onze eigen menselijkheid.

Deze tentoonstelling herinnert ons eraan dat bij ons 100.000 tot 150.000 migranten zonder rechten zijn omdat hun verblijf niet wordt erkend. Zij werken in een vergelijkbare situatie van uitbuiting en leven in woningen die doen denken aan de sloppenwijken van Rosarno…

Een rechtvaardig migratiebeleid dat aan iedereen gelijke rechten garandeert is voor ons, vakbond en beweging voor volwassenvorming, van essentieel belang. Allen en iedereen toegang verlenen tot het arbeidsrecht is de noodzakelijke voorwaarde voor de gelijkheid van allen in ons land. Op dit moment bepaalt het verblijfsrecht voor heel wat arbeidsmigranten deze gelijkheid.

Daarom wil het ABVV in het kader van deze tentoonstelling de publieke opinie wakker schudden en een breed debat aangaan met de progressieve partijen over het belang van een rechtvaardig migratiebeleid.

De volgende vragen staan op de agenda:

 • de handtekening, door België, van de Conventie van de Verenigde Naties voor de bescherming van de rechten van de migrerende werknemers en hun familie;
 • de handtekening van de conventie 143 van de IAO, over de gelijke behandeling van arbeidsmigranten;
 • het einde van de wetten die het verblijf van de migranten strafbaar stellen en dus het einde van de gesloten centra;
 • het invoeren van een permanente regularisatieprocedure;
 • de versterking van de sociale inspectie en de wettelijke responsabilisering van de volledige keten van onderaanneming;
 • humanisering van het asiel- en onthaalbeleid, in het bijzonder door een grotere werkingstransparantie van de Dienst Vreemdelingenzaken en CGVS;
 • het invoeren van één enkel langdurige verblijfsvergunning met meervoudige inreizen die eveneens toegankelijk is vanuit het Belgische grondgebied, met vooruitzicht op een definitief vestigingsrecht en gezinshereniging;
 • de herziening van de Richtlijn Detachering en de invoering van een protocol van sociale vooruitgang: gelijk loon voor gelijk werk;
 • in het kader van de toepassing van de Sanctierichtlijn, de invoering voor de werknemers zonder papieren van een bescherming door een verblijf tijdens de procedure van herstel van rechten evenals de mogelijkheid van een regularisatie;
 • een menselijk, juist en eerbiedig beleid in situaties van gezinshereniging;
 • een meer open beleid van naturalisatie.

 

Het volledige programma van het evenement :

 • Maandag 23 januari om 18u  

Vernissage van de tentoonstelling in aanwezigheid van Philippe Van Muylder, Algemeen secretaris van ABVV-Brussel, van Gilles Reckinger, professor aan de universiteit van Innsbruck en Alda Greoli, minister van de Cultuur van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

 • Dinsdag 24 januari
  • van 14u tot 17u: Forum “Migratie, onthaalpolitiek en politieke inzet” met Jean-Michel Lafleur, professor aan de Universiteit van Luik, François De Smet, filosoof, Directeur van Myria, Jan Knockaert van ORCA, Arnaud Zacharie van 11.11.11 en een vertegenwoordigster van de coördinatie van mensen zonder papieren.
  • van 20u tot 22u Groot politiek debat met Jean-François Tamellini, federaal secretaris van het ABVV en partijvoorzitters.                                                                                            
 • Zaterdag 28 januari om 10u30

Afsluiting “De crisis van het asielbeleid”. Projectie van de film “Euro-Village” en debat in aanwezigheid van de maker.

 

Contact:

ABVV Brussel: Stéphane LALOUX – 0478/233.986