31 oktober 2018

“Voor een rechtvaardig migratiebeleid” – P. Verberen en F. Gemenne

Op 18 oktober verwelkomde ABVV-Brussel François GEMENNE (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en onderzoekscentrum “Observatorium Hugo”) en Pierre VERBEEREN (directeur Dokters van de Wereld) naar aanleiding van hun boek dat net van de persen rolde: “Au-delà-des frontières, pour une justice migratoire” (Over de grenzen heen voor een rechtvaardige migratie).

Enkele fragmenten uit een gezamenlijk gesprek met onze gasten.

Pierre VERBEEREN, François GEMENNE: Waarom dit boek? Waarom met z’n tweeën? Waarom nu?

Pierre VERBEEREN (PV): Waarom dit boek? Omdat het huidige discours over migratie volledig reactief is. Het debat gaat voorbij aan het feit dat migratie een realiteit is die een serene benadering en echte oplossingen vereist. Het leek ons belangrijk om pragmatische oplossingen voor te stellen die in België onmiddellijk in de praktijk kunnen gebracht worden. En waarom met twee? Omdat een gecombineerde benadering, een universitaire en één van het terrein, ons het meest interessant leek.

François GEMENNE (FG): Pierre werkt vanuit een humanitaire invalshoek die dagelijks in contact staat met migranten in Brussel, op straat, terwijl ik al enkele jaren universitair onderzoek verricht naar migratiebeleid. Samen delen we eenzelfde vaststelling: het huidige migratiebeleid is onrechtvaardig en zelfs onmenselijk, maar wordt voorgesteld alsof er geen alternatief mogelijk is. De regeringen van extremistische of nationalistische strekking stellen hun politieke keuze voor als was het de enige mogelijke keuze tegenover de “migratiecrisis” die ze grotendeels zelf hebben uitgevonden. Het idee achter dit boek is om “NEE” te zeggen. Het is mogelijk om een ander migratiebeleid te voeren. Het is mogelijk dat de progressieven opnieuw een echte proactieve kracht vormen. Op dit moment wordt het debat gekaapt door nationalisten en extremisten. De progressieven doen niet meer dan antwoorden geven op de vragen die extreemrechts opwerpt. Het is hoog tijd dat wij -de progressieve krachten, nvdr- opnieuw de vragen beginnen stellen, en dat is nu net de ambitie van dit boek.

Jullie doen 10 voorstellen. Jullie zeggen uitdrukkelijk dat jullie niet het ideale systeem kennen, maar jullie zijn wel van één ding zeker: het huidige systeem is onhoudbaar omdat het gewelddadig is. Van alle voorstellen, welk zouden jullie prioritair uitvoeren?

FG: De prioritaire maatregel is de noodzaak om legale toegangswegen naar Europa te behouden, ook voor economische migranten. Vandaag berust het beleid op een absurde tweespalt: het idee dat we door de economische migranten terug te dringen we de politieke vluchtelingen beter kunnen opvangen. Ten eerste is dit ethisch gezien een zeer twijfelachtig standpunt. En verder spreken de feiten dit tegen. Dit beleid wurgt het asielsysteem, haalt de bescherming weg bij hen die het echt nodig hebben en creëert humanitaire rampen op de Middellandse Zee met dodencijfers die alle records verslaan. Een sterk idee dat wij naar voren brengen is dat er ook voor economische migranten veilige en legale wegen moeten zijn en wij stellen het loterijsysteem voor als een manier om deze wegen te creëren.

We staan op 7 maanden van de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen. Welke houding moeten volgens jullie de vakbonden en de progressieve partijen aannemen tegenover de positie van meer bepaald de N-VA over migratiebeleid? Inzetten op discretie of durven voorstellen doen en dit debat opnieuw in het centrum van het publieke debat brengen?

PV: Op dit moment is de vraag niet of we het debat centraal moeten durven stellen in het publieke debat. Dat is het namelijk al. Zeggen dat we het er niet over moeten hebben omdat dit de kaart zou trekken van de N-VA houdt geen steek. De N-VA monopoliseert dit debat. We moeten er dus recht tegenin gaan. Anderzijds is het een echte vraag. We moeten elk jaar 100.000 personen kunnen integreren. En dus als we willen in staat zijn om 100.000 personen op te nemen, moeten de sociale partners hoog inzetten, en oplossingen vinden. De sociale partners – zowel vakbonden als werkgevers – hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid in de zoektocht naar oplossingen voor de migratieproblematiek.