28 mei 2020

Verlaagde bedrijfsvoorheffing voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid!

Goed nieuws! Op eis van het ABVV is er vanaf 20 mei een nieuwe maatregel van toepassing voor de tijdelijk werkloze werknemers: de bedrijfsvoorheffing wordt eindelijk verlaagd en daalt van 26,75% naar 15%, en dit tot het einde van het jaar.

Maar opgelet: het gaat enkel om een verlaging van de bedrijfsvoorheffing en niet van de belastingen die op je inkomsten van 2020 zullen worden geheven.

Welk bedrag ontvang je vanaf nu voor je tijdelijke werkloosheid?

De tijdelijke werkloosheidsuitkering is vastgelegd op 70% van het brutoloon (met een plafond van 2754,76 €) + 5,63 € toeslag per werkloosheidsdag (enkel voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht), ongeacht je gezinssituatie.

De bedrijfsvoorheffing van 15% is van toepassing op het volledige brutobedrag zoals dat voorheen werd berekend.

Bijvoorbeeld

Je loon bedraagt 3000€ bruto/maand. Je hebt recht (in functie van het aantal verklaarde uren werkloosheid per maand) op 10 uitkeringsdagen. Je hebt recht op een bruto-uitkering van 74,17€ + 5,63€ = 79,80€/uitkering per dag, ofwel 798€ bruto voor de betreffende maand. Het nettobedrag van je uitkering bedraagt 678,30€ na aftrek van de 15% voorheffing.