30 september 2021

Veertiendaagse van de internationale solidariteit

Van 1 tot 15 oktober 2021 vindt de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit van de Stad Brussel plaats op verschillende locaties in Brussel. Het ISVI, het Instituut voor Internationale Syndicale Samenwerking van het ABVV, doet mee.

De Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit is een tijd om na te denken, om mensen te ontmoeten, met evenementen door en voor burgers op verschillende plaatsen in de stad. Een aanzet om onze wereld beter te begrijpen en op lokaal niveau te handelen.

Waardig werk

De editie 2021 staat in het teken van waardig werk in een duurzame en inclusieve economie. Toegang tot waardig werk is een grote uitdaging van de 21ste eeuw. De geglobaliseerde economie en de afwezigheid van een mondiaal normatief kader plaatsen arbeiders in concurrentie met elkaar. Dat heeft tot gevolg dat arbeidskrachten een productiefactor zijn geworden zoals andere, die steeds meer onder druk komen te staan in alle productieketens.

Programma en activiteiten