17 oktober 2018
08u30
Fontainasplein, 1000 Brussel - ACOD

Vakbondsraad : “Mobiliteit: een zware uitdaging voor Brussel”

Brussel. 1.745 km telt het wegennet dat ons Gewest doorkruist en dat elke dag bijna 190.000 auto’s van pendelaars onthaalt… zonder de 175.000 Brusselse auto’s te vergeten. Resultaat: Brussel is een van de steden met de meeste files in Europa. Dit heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van het stadsleven.

Elke dag verliezen Brusselse werknemers onderweg van en naar hun werkplek kostbare tijd.

Het openbaar vervoer kan nauwelijks voldoen aan de toenemende vraag van de reizigers – 1.098.630 reizen per dag op de 4 metrolijnen, 17 tramlijnen en 50 buslijnen die de hoofdstad rijk is.

16% van de gewestbegroting gaat naar mobiliteit en vervoer, d.w.z. bijna 1 miljard euro per jaar.

Mobiliteit vormt een zware uitdaging voor Brussel vandaag. De problematiek is des te nijpender daar mobiliteitsproblemen niet op gelijke wijze wegen op mannen en vrouwen.

De mobiliteitsproblematiek en de toenemende autodruk heeft onbetwistbaar een impact op de toegankelijkheid van de stad en de levenskwaliteit. Mobiliteitsdruk bedreigt de sociaal-economische ontwikkeling van het gewest, riskeert stadsvlucht van zowel bewoners als bedrijven in de hand te werken en heeft een zeer negatieve impact op het milieu en de gezondheid. Voor de werknemers en de inwoners vormt het dagelijks een bron van tijdverspilling, stress, financiële kosten en gezondheidsproblemen (zeker voor de bewoners van de minst groene wijken).

De werknemers en hun vertegenwoordigers spelen een fundamentele rol in de oplossing van deze problemen, meer bepaald via hun concrete betrokkenheid bij de uitwerking van de bedrijfsvervoerplannen.

Deze vakbondsraad wil de mobiliteitsproblematiek onderzoeken om samen na te denken over de mogelijkheden van een project dat leidt naar duurzame stadsmobiliteit.

 

PROGRAMMA

08.30  Onthaal

09.00  Inleiding door Kameraad Estelle CEULEMANS, Algemeen secretaris ABVV-Brussel

09.10  “Samen voor de mobiliteit” – presentatie van het Plan “Good Moove“ door Jean-Paul GAILLY, Directeur-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

09.50  “Mobiliteit als factor van ongelijkheid: focus op de dagelijkse mobiliteit van de werkneemsters in de stad” door Marie GILOW, Onderzoekster UBL – METICES

10.30 Pauze

11.00 “De Bedrijfsvervoerplannen” – voorstelling door Xavier NUYENS/Simon DEHOUCK – Leefmilieu Brussel

11.40  Debat met inbreng van:

    • “Mobiliteit van de werknemers met een handicap – door Christine BOURDEAUDUCQ – ASPH (Association socialiste de la personne Handicapée);
  • “Mobiliteit en arbeid: problematiek en vooruitzichtendoor de afgevaardigden-leden van de militantengroep “BRISE” – (BRussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering rond Milieu ).

 

12.30  Besluit

13.00  Einde

 

Simultaanvertaling.

Lunch na afloop.