12 november 2020

||Vacature|| Sociale begeleidster (m/v/x)

« La Syndicale » is een Brusselse interregionale entiteit van de ABVV die verantwoordelijk is voor het voeren van het vakbondsbeleid in Brussel.

Functie:

De vakbondsbegeleider neemt actief deel aan de goede werking van het “Opveringsfonds” door de werknemers te begeleiden bij hun socioprofessionele herin schakeling, met name door op te treden als tussenpersoon tussen de werknemer en de Actiris-adviseur of de Outplacementdienst die belast is met de beroepsreconversie.

De begeleider moet de werknemer gedurende zijn of haar herinschakelingsproces begeleiden, te beginnen met de eerste informatiesessie. Daarom vindt deze begeleiding plaats in een tweeledige aanpak: individueel en collectief.

Hij / zij moet kunnen afwisselen tussen sociale begeleiding en socioprofessionele begeleiding, aangezien deze twee niet los van elkaar staan en afwisselend kunnen worden ingezet.

Hij / zij verzekert de link met de verschillende actoren in het kader van deze maatregel maar ook met de verschillende externe instellingen (RVA, werkloosheidskas, Fonds voor Sluiting van Ondernemingen…).

De vakbondsbegeleider heeft een spilfunctie, d.w.z. dat hij in verbinding moet staan met verschillende vakbonds- en overheidsdiensten, infosessies geven en indien nodig doorverwijzen naar de deskundige.

Taken:

 De werknemers onthalen, luisteren naar de werknemers en hen ondersteunen.
 Gesprekken voeren met werknemers en communiceren met diverse belanghebbenden met respect voor de privacy.
 Herinneren aan de rechten en plichten van elk om de goede werking van de maatregel te verzekeren.
 Een intermediaire rol spelen tussen de verschillende partijen (Actiris, Outplacementkantoren, overheidsdiensten, werkloosheids- en juridische diensten van de vakbonden, vakbondsorganisaties in het algemeen…)
 Aan de teams informatie doorgeven om de individuele dossiers van de werknemers bij te werken.
 De verschillende sociale problemen (die verband houden met de persoonlijke situatie van de werknemer) en administratieve problemen (sociale wetgeving, C4, bedrijfstoeslag, bedrijfs-cao’s, werkloosheid, premies, enz.) aanpakken en regelen, en indien nodig de werknemers doorverwijzen naar de bevoegde diensten
 Groepsvergaderingen en groep infosessies in samenwerking met Actiris en externe diensten begeleiden of eraan deelnemen.
 Infosessies over bepaalde thema’s (begeleidingsplan werklozen, bedrijfstoeslag, discriminatie, degressiviteit, pensioenregeling, …) organiseren
 Deelnemen aan ploeg- en coördinatievergaderingen, aan opvolging comités van Actiris samen met de actoren die actief zijn in deze maatregel…
 Zich informeren over de wetgeving en de wijzigingen in de reglementering bijhouden (Cel voor Tewerkstelling, uniek statuut, bedrijfstoeslag, …)
 Principes van “permanente educatie” toepassen door de bewustmaking en kritische kennis van de maatschappelijke realiteit te bevorderen;

Profiel:

 Je bezit minimaal een bachelor (rechten of sociaal assistente)
 Tweetalig nl/fr.
Kennis:
 de basis kennen van de sociale wetgeving is een pluspunt
 weten hoe bedrijven en beroepssectoren werken (organisatie en human resources management);
 communicatie- en onderhandelingstechnieken kennen;
 de courante kantoorsoftware beheersen
Vaardigheden:
 Vermogen tot luisteren, analyse en reactie
 Groepen kunnen animeren en leiden
 Het woord kunnen nemen in publiek
 Aanpassingsvermogen
 Relationeel vaardig zijn
 Blijk geven van beschikbaarheid, empathie en welwillendheid
 Overweg kunnen met emoties en moeilijke sociale situaties
 Een netwerk kunnen opstaren, onderhouden en gebruiken
 Kunnen werken in team
 Kunnen informatie zoeken bij de juiste bron
 Op de hoogte zijn van de Brusselse sociale realiteit
 Blijk geven van een zekere autonomie
 Instemmen met de waarden van de instelling

Aanbod

Een voltijdse contract onbepaalde duur van onbeperkte duur van 35u/week
Loon volgens intern barema met voordelen
Voor deze functie is voortdurende bijscholing nodig.

Geïnteresseerd?

Als je je herkent in onze waarden en in dit profiel, aarzel dan niet om ons je CV met motivatie brief te sturen naar het volgende e-mailadres:

berengere.chevalier@abvv.be

accompagnateur social_NL