25 maart 2020

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID | Vereenvoudigd, niet automatisch

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. En de werknemer moet een uitbetalingsinstelling kiezen.

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werd via sociaal overleg beslist om de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid én de bijhorende formaliteiten sterk te vereenvoudigen, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat dit “automatisch” gaat.

Werkgevers moeten de tijdelijke werkloosheid aanduiden in de Aangifte Sociaal Risico.

Werknemers moeten een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis indienen bij de uitbetalingsinstellingen, met name de werkloosheidsdiensten van de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden streven ernaar iedereen meteen de uitkering te geven waarop hij/zij recht heeft, voorschotten zijn dus niet nodig.

Berekening van de uitkering

Niemand zal zomaar een voorschot of een bedrag van 1450 euro krijgen : wij streven naar een correcte uitbetaling in het begin van elke maand, met onmiddellijk het juiste bedrag.

Van 1 februari tot 30 juni 2020 is de uitkering voor tijdelijke werkloosheid uitzonderlijk gelijk aan 70% van je (eventueel begrensd) en dit ongeacht je gezinstoestand.

Het maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 euro bruto. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon.

De minimumuitkering is 55,59 euro/dag vanaf 1 maart wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand.

Op een uitkering tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% voorheffing ingehouden. Dit betekent dat de maximale uitkering als je tijdelijk (voltijds) werkloos bent, 1412,5 euro netto per maand bedraagt. Bovenop je uitkering krijg je 5,63 euro extra. Dit per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Het ABVV betaalt dit bedrag samen met je uitkering.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden zullen er, ondanks de grote uitdagingen die de coronacrisis stelt, voor zorgen dat de dossiers voor de vele duizenden extra aanvragen snel in orde komen.