1 december 2021

TAXIS & UBER | Brussel is de enige echte prioriteit de bescherming van de werknemers

In het Brussels Parlement vormt zich een alternatieve meerderheid voor de goedkeuring van een ordonnantie waardoor het platform UberX zijn activiteiten kan verderzetten. ABVV-Brussel en zijn transportcentrale BTB keuren dit af. De prioriteit moet liggen bij de goedkeuring van het Taxiplan en het herstel van de sociale rechten van alle werknemers in deze sector.

Zoals alle grote Europese en wereldsteden worstelt het Brussels Gewest al enkele jaren met de multinational Uber, die zich in onze hoofdstad heeft gevestigd en zich verrijkt in het nadeel van sociale rechten en de werknemers.

Zoals gelukkig ook in andere landen het geval is geweest, heeft een moedige uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep Uber veroordeeld. Uber plooide al snel en sloot zijn online boekingsapplicatie af.… niet om de uitspraak van het hof na te komen, maar om druk uit te oefenen op Brusselse beleidsmakers!

Onder de druk en het gelobby van Uber kondigen sommige partijen nu aan dat zij een alternatieve meerderheid willen vormen om in het Brussels Parlement een ordonnantie te laten goedkeuren die UberX in staat stelt zijn activiteit te handhaven. Dergelijke manoeuvres, die volledig indruisen tegen de beslissing van het Brusselse Hof van Beroep, zijn niet alleen in strijd met het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten, maar zijn ook zeer schadelijk voor de werknemers van de sector en de verdediging van hun rechten.

Daarom verklaren ABVV-Brussel en zijn transportcentrale BTB zich solidair met de werknemers van de sector die vandaag betogen om deze situatie aan te klagen. Voor het ABVV is de prioriteit nu het het Taxiplan – dat reeds door de regering en dus de Brusselse meerderheid is goedgekeurd – verder te onderzoeken en te stemmen. Dit plan moet een beter kader bieden voor de activiteiten van de sector, of deze nu op traditionele wijze of via platforms worden verricht. Dit plan moet ook garanderen dat de Belgische en Brusselse regelgeving correct wordt toegepast door operatoren zoals Uber.

Het is immers dringend noodzakelijk de rampzalige gevolgen van de uberisering van de economie krachtig te bestrijden. Achter de schijn van de zogenaamde ‘deelplatforms’ gaat het enige doel van deze digi-tech reuzen schuil: meer winst maken en ondertussen statuten, rechten en sociale bescherming vernietigen.

Het is onaanvaardbaar dat er wordt toegeven aan de chantage van Uber. De enige echte politieke moed bestaat erin structurele maatregelen te nemen om de collectieve belangen te garanderen in het belang van alle werknemers, maar ook van de gebruikers van de sector.

UBT & ABVV Brussel