24 maart 2019
14u
Noordstation, Brussel

“STOP Racisme” – Betoging

Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van mensen en op onze samenleving.

We betogen:

  1. Voor betere inspectie, positieve acties en meer praktijktesten om discriminatie aan te pakken.
  2. Voor een waardige en kwaliteitsvolle opvang van vluchtelingen en een regularisatie op basis van duidelijke criteria.
  3. Voor het stoppen van discriminatie op basis van tekenen van levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen die gelijke toegang tot werk en diensten verhinderen.
  4. Voor een gelijke behandeling van alle burgers. Verschillende artikels van de nieuwe Vreemdelingenwet volgen dit principe niet.
  5. Voor het proactief en sanctionerend optreden tegen etnische profilering door veiligheidsdiensten.
  6. Voor het doortrekken van de dekolonisering in musea, leerplannen en openbare plaatsen. Het koloniale verleden van België heeft nog steeds een negatieve invloed op onze beeldvorming.